มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 5 ราย

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 5 ราย ดังนี้

1.รศ.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.รศ.กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
3.รศ.วรพจน์ ประชาเสรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธา
4.รศ.นวพร อนันตเสรี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
5.รศ.ดุษฎี อินทรประเสริฐ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชา พฤติกรรมศาสตร์

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image