ป.ป.ช.มอบ 35,000 บาท ร.ร.ท้ายหาด แม่กลอง ชนะเลิศระดับประเทศ ‘ไม่ลอกการบ้าน-ไม่ลอกข้อสอบ’

เด็กแม่กลองเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศกิจกรรมไม่ลอกการบ้านไม่ลอกข้อสอบ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนท้ายหาด ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นางสวรรยา รัตนราช ผอ.สำนักต้านทุจริตศึกษา พร้อม น.ส.กาญจนา คำสุวรรณ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ ลงพื้นที่มอบรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับ ร.ร.ท้ายหาด โดยมีนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม, น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ ผอ.ร.ร.ท้ายหาด พร้อมคณะครู-นักเรียนให้การต้อนรับ

นางสวรรยากล่าวว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรมการประกวดแผนงาน โครงงาน กิจกรรม เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ตามโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงปัญหา เข้าใจและประพฤติปฏิบัติในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับทราบผลเสียหายร้ายแรงของการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดความตระหนักและเข้าใจประเด็นปัญหาสินบน และเพื่อสร้างความตระหนักในการปลูกฝังกระบวนการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วม

Advertisement

ข้อเสนอแนวทางในการจัดกรปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ และขยายผลในสถานศึกษา ซึ่งได้กำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566-26 เมษายน 2567 ซึ่งผลปรากฏว่าโรงเรียนท้ายหาดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย

น.ส.กาญจนากล่าวว่า ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการสตรองเยาวชน เมื่อเดือนมกราคม 2567 โดยมีน้องๆ นักเรียนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนำนโยบายป้องกันการทุจริตไปสู่โรงเรียน ซึ่งน้องๆ โรงเรียนท้ายหาดได้เสนอโครงการ ไม่ลอกข้อสอบ และไม่ลอกการบ้าน และได้เสนอเข้าประกวดใน ป.ป.ช.ส่วนกลาง แข่งขันกับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ซึ่งจะต่อยอดไปสู่รุ่นน้องๆ ต่อไป

ในส่วนของ ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม พร้อมสนับสนุนส่งเสริมในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนท้ายหาดปลูกฝังการต่อต้านการทุจริตเข้าไปในจิตใต้สำนึก ติดต่อจนเติบโตในอนาคตต่อไป

Advertisement

น.ส.สุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ ผอ.ร.ร.ท้ายหาด กล่าวว่า โครงการนี้จุดเริ่มต้นคือโรงเรียนได้ส่งคณะครู นักเรียนเข้าร่วมการอบรมกับ ป.ป.ช.จ.สมุทรสงคราม เพื่อขับเคลื่อนในโครงการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนเข้ารับการอบรมรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดี มีความสำคัญที่จะจุดประกายเล็กๆ ที่จะต่อยอดให้กับเยาวชน ไม่ทุจริต ไม่ลอกการบ้าน หลังจากนั้นก็มาขับเคลื่อนโครงการภายในโรงเรียน ภายใต้ชื่อ ทรีดีสตรอง ตื่นรู้สู้โกง ไม่ทุจริต ไม่ลอกการบ้าน ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้รับเงินรางวัลมา 35,000 บาท ซึ่งจากนั้นไปจะปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนท้ายหาด และนักเรียนใน จ.สมุทรสงคราม ได้มีส่วนร่วมด้วย

สำหรับโรงเรียนท้ายหาดมีนโยบายในการส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียนทุกห้อง ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกฝังให้ไม่ทุจริต ไม่คดโกง โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ในห้องเรียน ไม่มีการลอกการบ้านและไม่มีการลอกข้อสอบ ด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image