จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหา’ลัยไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 7 จากการจัดอันดับ QS

ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่าในปีนี้ QS World University Rankings by Subject มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 46 สาขาวิชา จาก 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences และ Social Sciences & Management ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ความมีชื่อเสียงจากการประเมินของผู้จ้างงาน การอ้างอิงผลงานวิชาการ และค่าความโดดเด่นทางวิชาการ ผลการจัดอันดับสาขาวิชาระดับโลกของจุฬาฯ มีดังนี้

จุฬา

“จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings by Subject 2017 ซึ่งในปีนี้จุฬาฯ ถือเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่มีสาขาวิชาติดระดับโลกสูงสุดถึง 20 สาขาวิชา โดยมี 2 สาขาวิชาติดอันดับโลกลำดับที่ 51-100 ได้แก่ Modern Languages และ Engineering – Chemical ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.topuniversities.com/subject-rankings/2017”
ผศ.ดร.เกรียงไกร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon