ศธ.เดินหน้าสรรหาเลขาธิการสกสค.-คุรุสภา-ผอ.องค์การค้าฯตัวจริง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 17/2560 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2558 ที่ให้เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการด้วย จากเดิมที่ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมเท่านั้น นอกจากนี้ ในคำสั่งดังกล่าวยังระบุว่าในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีว่าการ ศธ.อาจให้คณะกรรมการคุรุสภา และคณะกรรมการ สกสค.ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กำหนด ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ในฐานะประธานการประชุม ได้เห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้าของ สกสค.แล้ว จากนี้คณะทำงานจะไปกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อนำมาใช้ดำเนินการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้บริหารทั้ง 3 ตำแหน่งได้

ด้าน นพ.ธีระเกียรติกล่าวว่า ระหว่างนี้นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัด ศธ. ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค.และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ยังคงปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาอยู่ แต่ระหว่างนี้ทั้ง 2 คนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตำแหน่งใด เพราะหากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นตัวจริง ก็ต้องลาออกจากราชการก่อนเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon