′24′ ศาสตร์พระราชา สู่… จิตรกรรม ′ฉากบังเพลิง′

ไฮไลท์สำคัญของฉากบังเพลิงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรมศิลปากรคัดเลือกมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียนจิตรกรรม 24 โครงการ จากทั้งหมดกว่า 4,000 โครงการ โดยนายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และทีมช่างจิตรกรรม กำลังเร่งลงสีลวดลายบนผ้าใบแคนวาสเพื่อนำไปติดตั้งบนฉากบังเพลิงที่เป็นไม้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ศาสตร์พระราชาทั้ง 24 โครงการดังกล่าว จัดแบ่งตามหมวด ′ดิน น้ำ ลม ไฟ′ โดยภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะอยู่ด้านล่างสุดของฉากบังเพลิงและอยู่บริเวณทางขึ้นทั้งซ้ายและขวา ดังนี้ ด้านทิศเหนือ หมวดน้ำ ประกอบด้วย 6 โครงการ คือ 1.ฝนหลวง แก้ปัญหาความแห้งแล้ง ภาคอีสานโดยเลือกพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2.ฝายต้นน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 3.อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ 5.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ6.กังหันน้ำชัยพัฒนา (เครื่องกลเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย)

ฝนหลวง แก้ปัญหาความแห้งแล้ง ภาคอีสานโดยเลือกพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ฝายต้นน้ำ เพื่อชะลอน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 

อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กังหันน้ำชัยพัฒนา (เครื่องกลเติมอากาศ บำบัดน้ำเสีย)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon