ยล ‘ฉากบังเพลิง’ ของจริง ‘เทวดา-โครงการพระราชดำริ'(จบ)

กลุ่มช่างจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร นำโดยนายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กำลังลงสีใส่น้ำหนักและเก็บรายละเอียดภาพจิตรกรรมบนผ้าใบแคนวาสทั้งในส่วนของพระนารายณ์อวตารปางต่างๆ กลุ่มเทวดา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำไปติดตั้งบนฉากบังเพลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน โดยในด้านทิศตะวันออกของฉากบังเพลิง ได้เริ่มลงสีเรื่องราวภาพจิตรกรรมของกลุ่มเทวดา ขณะที่ทิศตะวันตก ทิศเหนือและทิศใต้ เริ่มลงสีภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทิศตะวันออก
1.ภาพขยายลายเส้นกลุ่มเทวดาด้านซ้ายทิศตะวันออก

 

2.ภาพจิตรกรรมกลุ่มเทวดาด้านซ้ายทิศตะวันออก

 

3.ภาพขยายลายเส้นกลุ่มเทวดาด้านขวาทิศตะวันออก

 

4.ภาพจิตรกรรมกลุ่มเทวดาด้านขวาทิศตะวันออก

 

“ทิศตะวันตก” (หมวดลม)
5.กังหันลม : โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา (ผลิตฟ้าฟ้าด้วยพลังงานลมและกังหันลมสูบน้ำ)

 

“ทิศเหนือ”(หมวดน้ำ)
6.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 

“ทิศใต้” (หมวดไฟ)
7.แก๊สชีวภาพ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

 

บรรยากาศห้องปฏิบัติงานเขียนภาพจิตรกรรมบนฉากบังเพลิง

 

มณเฑียร ชูเสือหึง

ทีมช่างจิตรกรรม

 

บทความก่อนหน้านี้ทม.ท่าโขลงจัดแห่สงกรานต์ นำรดน้ำดำหัววันผู้สูงอายุแห่งชาติ
บทความถัดไปสงกรานต์หัวหินชุ่มฉ่ำ! ชมขบวนแห่พร้อมสรงน้ำรูปหล่อพระเกจิดัง ต่อคิวกราบขอพรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่