สกสค.ชงธนาคารออมสินลดดอกเบี้ยเหลือ 4% ทั้งก้อน จี้โละทำ’ประกันชีวิต’

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการลดภาระหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยธนาคารออมสินจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่ให้แก่ผู้กู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ซึ่งทายาทจะได้รับเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เป็นเงินบำเหน็จตกทอด นำมาขอสินเชื่อใหม่หรือรีไฟแนนซ์ เพื่อลดภาระหนี้หรือปิดบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 4% ว่า ขณะนี้ธนาคารออมสิน ได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการยื่นความจำนงแล้ว แต่ยังไม่ได้แจ้งตัวเลขผู้ขอเข้าร่วมโครงการมายัง สกสค. โดยทางธนาคารออมสิน ได้จัดทำร่างข้อตกลง ที่จะใช้ในการลงนามร่วมกัน ซึ่ง สกสค.ได้พิจารณาแล้วในเบื้องต้น ตนได้ย้ำไปว่า ข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาจะต้องแจ้งให้ครูและทายาทรับทราบข้อมูลทั้งหมดก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยรายละเอียดหลักๆ คือ การกู้ครั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความสมัครใจของครูและทายาท ผู้กู้จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสด

“ในการหารือรายละเอียดการจัดทำร่างข้อตกลง ยังไม่ลงตัว โดย สกสค.ขอให้ตัดข้อกำหนดในข้อตกลงในเรื่องการทำประกันชีวิต กรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตก่อนครบอายุสัญญาเงินกู้ ที่ระบุว่าโครงการ ช.พ.ค.จะไม่ต้องรับผิดชอบวงเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เพราะสัญญานี้ผู้กู้จะต้องเสียเงินเป็น 2 ส่วนอยู่แล้ว หากมีการทำประกันอีก ก็เท่ากับว่าจะต้องเสียเงินเพิ่มถึง 3 ส่วน ดังนั้น จึงขอให้ธนาคารออมสินตัดส่วนนี้ออก ขณะเดียวกัน ยังเสนอด้วยวาจา โดยอยากให้ทางผู้แทนธนาคารออมสินเสนอให้บอร์ดธนาคารออมสิน พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินต้นส่วนที่เหลือหลังจากเข้าร่วมโครงการ ให้เหลือ 4% ในอัตราเดียวกันทั้งหมด เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินครูอย่างแท้จริง เพราะอย่างน้อย จำนวนงวดที่จะส่งต่อก็จะลดลงตามไปด้วย” นายพินิจศักดิ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon