ทปอ.เตรียมเดินสายทำความเข้าใจรับเด็กเข้าเรียนระบบใหม่ –มธ.เตรียมเลิกสอบ TU STAR

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทอป.)เปิดเผยว่า ตามที่ทปอ.มีมติเห็นชอบปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป นั้น จากนี้ทปอ.จะมีการเดินสายชี้แจงทำความเข้าใจ ในระบบการคัดเลือกใหม่รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกลุ่มเป้าหมาย ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และครั้งที่ 4 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว)

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า สำหรับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง หรือ TU Standardized Test of Aptitude Requirement (TU STAR) ซึ่งมธ. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบเก็บคะแนนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าเรียนในมธ. สอบปีละ 8 ครั้ง ต่อมาลดเหลือ 4 ครั้ง โดยในปีการศึกษา 2560 เหลือการสอบอีก 2 ครั้ง นั้น ทางมธ. ยืนยันที่จะจัดสอบให้ครบตามที่สัญญากับนักเรียนไว้ แต่หลังจากมีการปรับใช้กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ ในปีการศึกษา 2561 แล้วมธ. ก็จะยกเลิกการสอบ TU STAR และใช้ระบบการคัดเลือกรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มทปอ. ทั้งนี้นักเรียนที่สอบ TU STAR กับทางมธ. ไปแล้ว ยังสามารถนพคะแนนดังกล่าว ใช้ในการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมธ. ได้เป็นเวลา 2 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon