สบศ.ติวเข้มครูเครือข่ายนาฏศิลป์-ดนตรี หวังสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่

วีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) จัดอบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรีสบศ. โดยมีครูในสังกัดและบุคคลทั่วไปเข้าร่วม จำนวน 210 คน การสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจด้านนาฏศิลป์และดนตรีอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาแบบแผน สุนทรียะอันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยไว้ได้ สบศ.มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านช่างศิลป์ นาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ทั้งไทยและสากล โดยผลิตบัณฑิตเพื่อทำหน้าที่อนุรักษ์ พัฒนา สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งงานนาฏศิลป์นั้นนอกจากจะเป็นภารกิจของสบศ.โดยตรงแล้ว ยังเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาต่าง ๆ ที่จะช่วยปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

“การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ทั้งด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามแบบแผน นำความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ สร้างเครือข่ายนาฏศิลป์และดนตรี อีกทั้งช่วยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้จะจัดอบรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ และแสดงผลงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์” นายวีระ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน!! ปลัดมท.เด้งผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน ช่วยราชการประจำกระทรวง
บทความถัดไปลุ้นลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเริ่มธ.ค.นี้