ศูนย์สะเต็มศึกษาจัดอบรมครูด้วยระบบทางไกลก่อนเปิดเทอม

นายเดชา พลกันยิ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะได้ติดตามผลการจัดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน ของศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

นายเดชา กล่าวว่า การอบรมครูด้วยระบบทางไกลดังกล่าว เป็นการอบรมโดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV) และสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรม ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวสะเต็มศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับไทยแลนด์ยุค 4.0 โดยแบ่งการฝึกอบรมครูออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระดับม.ปลาย รุ่นที่ 2 ระดับม.ต้น และ รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา มีครูผู้สอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าอบรมจำนวนกว่า 1,500 คน

บทความก่อนหน้านี้“เจมาร์ท” ออกประกันมือถือใหม่ ฟรีตลอดการใช้งาน! จับมือซิงเกอร์รุกตลาดรากหญ้า
บทความถัดไปรื้อเกลี้ยงแล้ว ‘อาคารโชว์รูม 8 ชั้น’ ถล่มในซ.สุขุมวิท 87 หลังถล่มเซ่น 4 ศพ ปีที่แล้ว