ประชาชนร่วมงานวันวิสาขะ’ธรรมกาย’แน่น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสเป็นพระอุปัชฌาย์บวชสามเณร18รูป

วันที่ 10 พฤษภาคม เวลา 06.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้น โดยในภาคเช้าเป็นกิจกรรมตักบาตร นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อด้วยภาคบ่าย สาธุชนได้ร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทอดผ้าป่าสามัคคี (ครั้งที่ 2/2560) และร่วมพิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต 18 รูป ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ
พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9, ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภาคค่ำเป็นพิธีจุดวิสาขประทีปบูชาพระรัตนตรัย และเวียนประทักษิณรอบองค์พระประธาน สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 มีเหตุการณ์เนื่องด้วยพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้น 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ในปี พ.ศ.2560 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon