‘หมอธี’แจง โยกซี10 เพื่อความเหมาะสม ชี้ยังไม่คิดโยกซี11 ตอนนี้

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติตามที่ศธ.เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดศธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดศธ.เป็น รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสกศ. เป็นรองปลัดศธ. ว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับ ซึ่งนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับนายชัยยศ และนางวัฒนาพรแล้วโดยจะมอบหมายให้นางวัฒนาพร มาดูแลงานต่างประเทศ ที่มีค่อนข้างมาก ส่วนงานของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่นายชัยยศดูแลอยู่ ก็ได้มอบหมายให้นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดศธ. ดูแลแทน


“การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ เริ่มจากระดับรองปลัดศธ.และเลขาธิการองค์กรหลักก่อน ต่อไปจะมีการขยับในตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหา ทั้งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ที่เหลืออีก 9 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการศธ. 3 ตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด( ศธจ.) และรองศธจ. อีก 77 ตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งรองเลขาธิการ องค์กรหลักที่ยังว่างอยู่อีก 2 ตำแหน่งคือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)และรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รวมถึงยังต้องคิดไปไกลถึงการแต่งตั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ด้วย ส่วนข้าราชการระดับ11 นั้น ผมยังไม่มีความตั้งใจจะขยับตอนนี้ ผมยังตอบเหมือนเดิมคือ เรื่องคนต้องคิดนานๆ เรื่องงานต้องทำให้เร็ว “นพ.ธีระเกียรติกล่าว