ห้ามครูนั่งผู้ทรงคุณวุฒิในอกศจ. เหตุซ้ำซ้อน

นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (กขภ.)เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ อกศจ.บริหารงานบุคคล อกศจ.บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และ อกศจ.พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยที่ประชุมสรุปว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่สามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ. และ อกศจ.ทั้ง 3 คณะได้ เนื่องจากจะเกิดความซ้ำซ้อนในองค์ประกอบของกรรมการที่จะมีผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว และเจตนาของกฎหมาย คือ ต้องการได้ผู้ทรวงคุณวุฒิที่เป็นคนนอก นอกจากนี้ยังพิจารณาระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของผู้ทรวงคุณวุฒิใน กศจ. และ อกศจ. ว่าให้มีระระเวลาในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน


บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนรุทธ์ 26 พ.ค. 60
บทความถัดไปผอ.รร.ดังโคราชแจง จม.สำรวจนร. เบี่ยงเบนทางเพศ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้ถูก ยันไม่เคยจำกัดสิทธิ