ม.วลัยลักษณ์ผุดสถาบันภาษา มุ่งส่งเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ น.ศ.

นายสุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) เปิดเผยว่า สถาบันภาษา มวล.มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมปรับปรุงระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลองผิดลองถูก ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทดลองใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในสถานการณ์จริง ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานร่วมกันเป็นทีม และฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นระบบการเรียนรู้ที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ที่รู้จักกันในระดับนานาชาติว่าการเรียนการสอนแบบศตวรรษที่ 21

นายพงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลสถาบันภาษา มวล.กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันภาษามีทีมอาจารย์ทั้งชาวต่างชาติ ชาวไทย และบุคลากรรวมกว่า 20 อัตรา โดยอาจารย์มีคุณวุฒิทั้งระดับปริญญาเอก และโท โดยในปี 2561 จะเปิดรับอาจารย์ และอาสาสมัครผู้ช่วยสอนเพิ่มอีกกว่า 30 อัตรา ภายใต้ระบบการเรียนการสอน มีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง อาจารย์จะมีบทบาทเป็น facilitator คอยให้การช่วยเหลือ คอยให้คำปรึกษา และชี้แนวทางเมื่อนักศึกษาต้องการ นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้ว สถาบันภาษายังให้ความสำคัญกับการสอบ และการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้ประเมินผลอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบ ที่นอกเหนือจากการทำข้อสอบตัวเลือก นักศึกษาจะได้รับการประเมินทักษะอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผ่านการเขียน การนำเสนอผลงาน การสนทนาตอบโต้ และการสัมภาษณ์ สร้างทักษะภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

“สถาบันภาษาจะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนๆ ประกอบด้วย WULI learning space พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในบรรยากาศห้องนั่งเล่น พร้อมหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับทุกระดับ ห้องคาราโอเกะภาษาอังกฤษใน Karaoke room ห้องชมภาพยนตร์ภาษาอังกฤษใน Cinema zone และ WULI we share พื้นที่แบ่งปันความคิด ความประทับใจ ความหวัง เพื่อให้ทางทีมงานสถาบันภาษานำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไป ทั้งนี้ สถาบันภาษายังเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องการใช้ภาษา และการใช้ชีวิตในต่างแดนให้แก่นักศึกษาที่มีความฝันที่จะไปเรียนต่อ หรือฝึกงานในต่างประเทศตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1 อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาษาอังกฤษกับชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันภาษาพร้อมที่จะจับมือกับโรงเรียน หรือหน่วยงานอื่นๆ ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนอีกด้วย” นายพงศธร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สกสค.เดินหน้า ประเมิน 65 ผอ.สกสค.จังหวัดไม่ผ่านเลิกจ้างทันที
บทความถัดไปศธ. เตรียมเกลี่ยคนเข้าศธจ.-ศธภ. รอบสองอีก 2 พันกว่าอัตรา