ครม.ไฟเขียว แต่งตั้งบอร์ดประเมินผลกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

วีระ โรจน์พจนรัตน์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 7 คน ตามที่วธ.เสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 เนื่องจากคณะกรรมการประเมินผลฯชุดเดิมหมดวาระลง โดยแต่งตั้งให้มีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ จำนวน 6 คนได้ แก่ 1. นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 2.นางจินตนา พันธุฟัก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน 3. รศ.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม 4.นายสุรพล ทิพย์เสนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 5. นายลือชัย ศรีเงินยวง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล และ 6.น.ส.นรีวรรณ จินตกานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวต่อว่า สำหรับคณะกรรมการประเมินผลฯ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 35 ของพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯซึ่งกำหนดให้มีหน้าที่ในการประเมินผลด้านนโยบายและการกำหนดกิจกรรมของกองทุน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯในทุกรอบปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วีระ’ โพสต์ ‘ใครรักทหารก็เป็นสิทธิ์ แต่อย่าขัดขวางการทำหน้าที่ตรวจสอบทุจริต’
บทความถัดไปอธิบดีกรมวิทย์ฯการแพทย์ เตือนอย่าตื่นตระหนก หลังโซเชียลแชร์’หมูหยองทำจากสำลี’