เลขาฯ กอศ.ปลื้มบัณฑิตอาชีวะมีงานทำพุ่ง สาขา ‘ดิจิทัลกราฟิก-เทคโนฯผลิตพืช’ มีงานทำสูงสุด 100 %

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า สถาบันการอาชีวศึกษาได้สำรวจการมีงานทำของบัณฑิตใหม่ของอาชีวศึกษา ในระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,472 คน พบว่าบัณฑิตมีงานทำ 96.50 % รวมบัณฑิตศึกษาต่อ และกำลังหางานทำ 3.5 % โดยบัณฑิตที่กำลังหางานอยู่ ส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างรอคำตอบจากหน่วยงาน โดยสาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก และสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ครองแชมป์การมีงานทำสูงสุด 100 % สาขาเทคโนโลยี ยานยนต์ 99% สาขาการโรงแรม 98.57% สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า 98.10 % สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ 97.40 % สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 97.50 % สาขาการบัญชี 97.40 % สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 96.50% สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง 95% สาขาการท่องเที่ยว 94.44% สาขาการตลาด 93.94% สาขาช่างทองหลวง 92.16% สาขาการจัดการสำนักงาน 92% สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 90.90%

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 90.68% สาขาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 86.80% สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 85.70% สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 74.10% สาขาการจัดการงานคหกรรม 68.70% สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 60% ซึ่งการติดตามผลการมีงานทำในครั้งนี้พบว่าในภาพรวมทุกสาขาบัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น น่าพอใจอย่างมาก แสดงว่าการผลิตบัณฑิตของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับการตอบสนองจากความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการได้อย่างดี แต่อย่างไรก็ตามตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามติดตามความคืบหน้าของบัณฑิตต่อไป ไม่ได้หมายความว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะยุติเพียงเท่านี้ เพราะจะต้องสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเป็นจุดเน้นอีกเรื่องที่สอศ.พยายามดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ปู’โพสต์ ช่วงนี้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย
บทความถัดไปเปิดภาพเก๋งสีเเดง จมน้ำครึ่งคันใต้ผาลึกสหรัฐฯคาด 2 นักศึกษาไทยขับรถเช่าตก