ศธภ.17 จัดงาน “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ”

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ศึกษาธิการภาค 17 กล่าวเป็นประธานเปิดงาน “การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา” ว่า เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษามีทรรศนะ มุมมอง ทักษะด้านอาชีพและเข้าใจถึงสภาพการทำงานในโลกอาชีพจริงในสถานประกอบการ พร้อมได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และเอกชน อาทิ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การแพทย์ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน และมีการเสวนา เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ : ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคนและการสร้างผู้ประกอบการใหม่” เป็นต้น โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่ศึกษาธิการภาค 17 พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงผลงานและจัดนิทรรศการที่เป็นการส่งเสริมการมีงานทำ การศึกษาสู่อาชีพ


“กิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการด้านยุทธศาสตร์การศึกษาและสารสนเทศด้านการศึกษา นิทรรศการด้านความต้องการแรงงาน นิทรรศการด้านความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนากำลังคน นิทรรศการด้านการสร้างผู้ประกอบการใหม่ นิทรรศการโลกอาชีพ เป็นต้น” นายสินเธาว์กล่าว