ศธจ.พังงา จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)พังงา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือของจังหวัดให้รุดหน้า และให้สอดคล้องกับวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้ถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติด ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน ช่วยเหลือผู้อื่นให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยกระบวนการลูกเสือ

นายสมรักษ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนักเรียนเริ่มต้นจากบุหรี่ ถือเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่ง ยาเสพติดถือเป็นบ่อน “ทำลายชาติ” กระบวนการลูกเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า หวังว่าเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกระบวนการลูกเสือ รวมถึงจะร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจมิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไป โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จำนวน 350 คนเข้าร่วม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image