สพฐ. ติดตามกระบวนการ PLC ในโรงเรียนสังกัดสพม.13

นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)พัทลุง เขต 2 เปิดเผยว่า คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยนายภิญโญ พุดจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)13 และนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโยงวิทยาคม สพม.13 ได้มาติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด 3 โรงเรียน โดยแบ่งตามขนาดสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านควนหินแท่น โรงเรียนอนุบาลบางแก้วและโรงเรียนอนุบาลป่าบอน ซึ่งการติดตามในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 หลังการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยจะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการติดตามของคณะกรรมการและจัดทำรูปเล่มรายงาน ในภาพรวมของประเทศ อีกครั้งในวันที่ 19-21 กันยายนนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon