ศธจ.พังงา เวิร์กช็อปวงขลุ่ยไทย เตรียมพร้อมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ถวายในหลวง ร.9

 

นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) พังงา เปิดเผยว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และกองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน ร่วมกับสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านสุนทรียศาสตร์ : ขลุ่ยไทยก้าวไกลสู่สากล ให้กับครูผู้สอนดนตรีเกี่ยวกับขลุ่ยไทย และนักเรียน ซึ่งถือเป็นระยะที่ 2 ในการเตรียมการวงขลุ่ยไทย ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม โดยมีครู และนักเรียนเข้าอบรมครั้งนี้ 90 คน เข้ารับการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมที่จะให้นักเรียนได้รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการเป่าขลุ่ยไทย ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ และเป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อให้ศิลปะทุกแขนงเกิดการหลอมรวมกับเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความคิดเชิงสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์กับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การอบรมครั้งนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูต้องตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ให้เกิดทักษะในการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21