ปลัดวธ.แต่งตั้งวัฒนธรรมจังหวัด 9 ราย

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งวธ. ที่ 161 / 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งอำนวยการระดับสูง (ตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด) จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1.นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) เพชรบุรี เป็นวัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) เพชรบุรี 2.นายธีทัต พิมพา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ สวจ.หนองคาย เป็น วธจ.พิจิตร 3.นางมันทนา กันสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.เชียงใหม่ เป็น วธจ.กำแพงเพชร 4.นายเสน่ห์ สายเย็นใจ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ สวจ.ลำพูน เป็น วธจ.แม่ฮ่องสอน 5.นางเยาวภา โตสงวน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ สวจ.เพชรบูรณ์ เป็น วธจ.เลย 6.นางวิไล พรหมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สวจ.ราชบุรี เป็น วธจ.อำนาจเจริญ 7.นายไชยนันท์ แสงทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมเครือข่ายและประสานราชการภูมิภาค กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น วธจ.กาฬสินธุ์ 8.นางศิรัชญา ครุฑอรัญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สวจ.ตราด เป็นวธจ.มุกดาหาร และ 9. นางกมนรัตน์ สิมมาคำ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ สวจ.ขอนแก่น เป็น วธจ.บุรีรัมย์

“หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลงาน และระบบอาวุโส มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยจะเชิญ วธจ. ทั้ง 9 รายมารับนโยบายการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาลและวธ. ก่อนลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเร็วๆนี้” ปลัดวธ.กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon