ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษา ปิดกิจการ”มหาวิทยาลัยเอเชียน”

ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Asian University

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1433/2560 เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ระบุว่า ด้วย ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2540 โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน และคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560   สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงนามโดยนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University) ชลบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมันนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2536 โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างเซอร์ โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งอิมพีเรียลคอลเลจแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทยศาสตร์ พณฯ อานันท์ ปัณยารชุน นายกสภามหาวิทยาลัยคนแรก และดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน และได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา

 

 

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กกี่’ปัดสนช.เตรียมคว่ำกม.ลูก หวังเลื่อนโรดแมปเลือกตั้งพ.ย.61 ลั่นไม่มีบล็อคโหวต
บทความถัดไปชาวสองแควแห่ขึ้นรถไฟฟรี เดินทางร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ แม้ยืนจนถึงกรุงเทพก็ไม่ท้อ