ม.ศรีปทุมผนึกไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ผลิตบัณฑิตรองรับตลาดอุตสาหกรรมการบิน

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และสนับสนุนการฝึกอบรมนักศึกษา กับสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เพื่อร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างนายนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และนายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยสายการบิน Air Asia X จะสนับสนุนการฝึกอบรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย และมหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนเรื่องการพัฒนาความรู้ และศักยภาพบุคลากรของสายการบิน เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรและประเทศชาติในภาพรวม ทั้งนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยการบิน วิทยาลัยการบินและคมนาคม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บ็อบ เกลดอฟ’ นักร้องดังร่วมกดดันซูจี
บทความถัดไปการ์ตูนอรุณ โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์ : คำถามจากกรรมการ