ย้าย 10 ผอ.อาชีวะ!! อ.ก.ค.ศ.สอศ.มีมติย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา 10 ราย

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ.ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 ราย ดังนี้

1.นายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 2.นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 3.นายน้ำมนต์ โฆสะโก ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง 4.นายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 5.นายบพิตร วงศ์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

6.นายมงคล จึงมั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ให้รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร 7.นายสมปอง ทองศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 8.นายสมหมาย โพธิ์อ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 9.ว่าที่ร้อยตรีคันศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี และ 10.ว่าที่พันตรีวานิช สมชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

บทความก่อนหน้านี้‘ฉลอง ภักดีวิจิตร’ เคลียร์ปม ‘ทิวลิปทอง’ ยันจ่ายเงินครบทุกบาท ลั่นไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนี้
บทความถัดไปมติชนจัดงานเสวนา “สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ มหัศจรรย์งานศิลป์พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9”