เช็กชื่อด่วน!! สอศ.แต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง 47 ราย

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 47 ราย โดยมีกำหนดให้ผู้ได้รับแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 4 ธันวาคม มีรายชื่อดังนี้

1.นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราสาท 2.นายอำนาจ ปานหิรัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 3.นายคำพันธ์ ศรีเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 4.นายวิเชียร บุญลี ครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 5.น.ส.อรพิน ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

6.นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 7.นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน 8.นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 9.นางวิไลรัตน์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง 10.นายชัยกร จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล

11.นายแสวง ทาวดี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 12.นายวราวุฒิ ไกยราช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 13.นางรื่นฤดี สินธวาชีวะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 14.นายอำนาจ สังข์ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมไพร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 15.นายศักดา มยูขโชติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

16.นายสมรัก ภาชีทรัพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 17.ว่าที่ร้อยตรีสุขุม กาญจนสุระกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง 18.นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ป้อม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 19.นายองอาจ อ่ำพุธ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 20.นางสุภาภรณ์ ปาลโฉม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

21.นายประสงค์ ชูวิจิตร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 22.นายอดิศัย ทองธวัช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 23.นายวรากร ชยุติกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 24.นายประดิษฐ ฮกทา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด 25.นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

26.นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย 27.น.ส.รุ่งนภา ปุณยานุเดช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 28.นายวิทยา เกตุชู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง 29.นายสำรวย โพธิ์ไทรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 30.นายเสถียร อุตวัต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

31.นายณัฐวุฒิ ไถ้เงิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 32.นายไพโรจน์ คงสุขเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 33.นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 34.ว่าที่ร้อยตรีณชธร รอบคอบ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 35.นายจงอางศึก ศรีวะสุทธิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา

36.นายทองสุข พามี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 37.นายสุริยะ ธนูศร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปนครศรีธรรมราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 38.นางณัฐษมนต์ ณุวงค์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 39.นายชาญชัย แสนจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 40.นายบัณฑิต สมจิตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

41.นายประยุทธ นิลวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 42.นายทรงพล ถนอมวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 43.นายยุทธนา อัตนโถ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 44.นายสิทธิพร คลังแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 45.นายชัยวัฒน์ พรแสน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม

46.นายวิทยา ประสมศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า และ 47.นายสุรศักดิ์ มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

“หลังจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่นี้ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะทำให้สถานศึกษาในสังกัด สอศ.ทั้งหมด มีผู้บริหารสถานศึกษาครบถ้วน พร้อมที่จะนำนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปสานต่อให้เกิดผลดีกับประเทศชาติต่อไป” นายสุเทพ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon