อดีตผอ.สพม.38 ซัดรอยต่อโครงสร้าง ทำเรียกบรรจุครูสะดุด จี้ทบทวนมติกศจ.ตาก เยียวยา ‘ครูแอน-ครูวัลย์’

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 20 (อุดรธานี) ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสพม.เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ให้สัมภาษณ์กรณีที่น.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือ ครูวัลย์ ระบุว่าสพม.เขต 38 บรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)ตากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เกินกว่า 10 อัตราที่ได้รับอนุมัติ โดยบรรจุ 16 อัตรา ขณะที่กศจ.ตากอนุมัติ 10 อัตรานั้น ว่า ไม่เป็นความจริง มติกศจ.ตากวันดังกล่าวให้บรรจุสาขาวิชาเอกในโรงเรียนต่างๆ 10 อัตรา แต่สพม.เขต 38 บรรจุไปไม่ถึง 10 อัตราด้วยซ้ำ เนื่องจากในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ที่เรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชี สพม.เขต 38 ทั้งตัวจริงและตัวสำรองให้มารายงานตัวที่เขตพื้นที่ฯ นั้น มีผู้สอบแข่งขันได้ในสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ในลำดับสุดท้าย 3 คน ไม่มารายงานตัว จึงใช้อัตราของสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตราไปบรรจุวิชาเอกสังคมศึกษาให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จ.ตาก 1 อัตรา ซึ่งก็คือน.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอน ส่วนครูวัลย์ สพม.เขต 38 เรียกบรรจุตามที่เจ้าหน้าที่ทำเอกสารเสนอเกินมาซึ่งก็ถือเป็นความผิดพลาดของตนในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้ตรวจเอกสารให้ละเอียด ฉะนั้นเท่ากับว่าใช้อัตราบรรจุไปไม่ครบทั้ง 10 อัตรา ถ้าจำไม่ผิดใช้อัตราบรรจุไปแค่ 7-8 อัตราเท่านั้น เนื่องจากโรงเรียนอื่น ตนไม่ได้เข้าไปยุ่ง

นายมรกต กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้ากรณีถูกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกรณีครูแอนและครูวัลย์ ไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางฯ เนื่องจากกศจ.ตาก ไม่อนุมัติ นั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า มีเพียงการตอบคำถามนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ที่ตนเคยให้ข่าวไปแล้ว ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามติกศจ.ตากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 13 ระบุว่า “การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53 (3)(4)แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศธจ. โดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง” นั้น ชี้แจงว่าช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษา และกศจ. โดยหลังจากอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีมติออกมาแล้ว ยังไม่สามารถเรียกบรรจุได้เนื่องจากต้องนำเข้าที่ประชุมกศจ.ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 ที่กำหนดให้อำนาจบรรจุแต่งตั้งเป็นของกศจ./ศธจ. ก่อน แต่ช่วงนั้น กศจ.ยังไม่เกิด จึงต้องรอจนกว่ามีกศจ.แล้วจึงนำเข้าที่ประชุมกศจ. ได้ ความจริงหลังจากมีกศจ.แล้วที่ประชุมควรต้องมอบให้ศธจ. ในฐานะเลขานุการกศจ. เป็นผู้เรียกบรรจุแต่งตั้ง แต่มติกศจ.เมื่อวันที่ 24 เมษายนดังกล่าว กลับให้ผอ.สพม.เขต 38 เรียกบรรจุ

“ฉะนั้นสะท้อนว่ากศจ./ศธจ.เองก็ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติใหม่ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 จึงไม่ควรที่จะโยนมาให้เป็นความผิดของสพม.เขต 38 ฝ่ายเดียวและยิ่งมาดิสเครดิตว่าเป็นเพราะสพม.เขต 38 เรียกรับผลประโยชน์ ผมนี่แค้นมาก” นายมรกต กล่าวและว่า เรื่องนี้สะท้อนว่าเป็นความผิดพลาดของผู้บริหารส่วนกลางโดยเฉพาะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)หรือไม่ ที่ยกร่างคำสั่งหัวหน้าคสช.เสนอให้รัฐมนตรีว่าการศธ.เสนอนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ดังกล่าว เพราะการที่สป.ศธ.ยกร่างโครงสร้างศธจ.ดังกล่าว ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งในแนวทางปฏิบัติระหว่างเขตพื้นที่ฯและศธจ.ที่ต่างยังไม่เข้าใจกันดี ที่สุดส่งผลให้โรงเรียน นักเรียนตลอดจนผู้สอบแข่งขันได้เสียประโยชน์ ดั่งที่ตนเคยบอกว่าตำแหน่งมี บัญชีมี แต่กลับไม่สามารถเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพราะติดขัดการเปลี่ยนระบบการบริหารภายในพื้นที่ ฉะนั้นตนจึงเห็นด้วยกับที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) บอกว่าเรื่องครูแอนและครูวัลย์เป็นความผิดพลาดของภาครัฐ ฉะนั้นตนจึงเห็นว่าควรเยียวยาเด็กทั้งสองด้วยการให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยตามเดิม ซึ่งอาจจะแก้ไขโดยใช้อำนาจคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค(คปภ.) หรือไม่ก็ทบทวนมติของกศจ.ตากใหม่เนื่องจากอำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นของศธจ. แต่ถ้ากศจ.ตากยังยืนยันว่าทำถูกต้องแล้ว ก็แล้วแต่

นายมรกต กล่าวต่อว่า ขณะนี้เกิดความแตกแยกระหว่างเขตพื้นที่ฯและศธจ. มีการดิสเครดิตกันแทนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้สมกับเป็นกระทรวงพัฒนาคน และน่าคิดว่าโครงสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ที่ทำให้เกิดปัญหา เป็นการช่วยปฏิรูปการศึกษาหรือทำลายการศึกษากันแน่

อ่านเพิ่มเติม

-40 ‘ครูวัลย์’ เล็งฟ้องให้ลำดับ 18 โมฆะ หึ่งมติกศจ.ตากส่อไม่ชอบกม. เหตุอำนาจบรรจุเป็นของ ‘ศธจ.’
-39 ‘ครูวัลย์-ครูแอน-มรกต’ แท็คทีมฟ้อง หลังเจอปล่อยข่าวจ่ายคนละ 7 แสนบรรจุร.ร.อุ้มผางฯ
-38 ‘มรกต’ไม่เครียด โดนตั้งกก.สอบวินัยปม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ชวดบรรจุข้าราชการ ยันไม่เคยเรียกเงิน
-37 สั่งสอบวินัยอดีตผอ.สพม.38แล้ว ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ส่อวืดบรรจุ ‘มรกต’ยันไม่เคยเรียกรับประโยชน์
-36 ศธจ.สุโขทัย โบ้ยสพม.เขต 38 เร่งรัดผิดขั้นตอน ทำ2ครูชวดบรรจุ เชื่อไม่เจตนาทุจริต ปัญหาระยะเปลี่ยนผ่าน
-35 รมว.ศธ.สั่งสอบเพิ่มปมเรียกรับผลประโยชน์ บิ๊ก กพฐ.ขีดเส้น 1 สัปดาห์ชงผล’หมอธี’
-34 เปิดประตูสู่ร.ร.อุ้มผางฯ (คลิป)
-33 เบื้องหลัง ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ทำไม?..ชวดบรรจุ “ครูผู้ช่วย”
-32 แย้มประตู ส่อง ร.ร.อุ้มผางฯ อยากได้ครูมาสอน
-31 ‘มรกต’ แจงปม กศจ.สุโขทัยเรียกลำดับ 18 ข้าม ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ยันออกบัตรขรก.เป็นเรื่องอำนายความสะดวกให้ครู
-30 ขอข้อมูล’สพม.38-สพป.สุโขทัย2-กศจ.สุโขทัย-ตาก’ ชงก.ค.ศ.หาทางออกปม’ครูแอน-ครูวัลย์’ปลายพ.ย.นี้
-29 พบเงื่อนงำ ‘กศจ.สุโขทัย’ เรียกบรรจุลำดับ 18 ข้าม’ครูแอน-ครูวัลย์’ แม่ลั่นไม่เคย’วิ่งเต้น-จ่ายเงิน’ให้’ครูแอน’บรรจุ
-28 อดีตผอ.สพม.38 พร้อมแจงกก.สืบสวนฯ ลั่นไม่เคย ‘เรียก-รับเงิน’ ครูแอน-ครูวัลย์ ท้าคนปล่อยข่าว แสดงตัว
-27 ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ ฟ้องศาลปกครองแล้ว ก.ค.ศ.ชี้เป็นสิทธิ
-26 กก.สืบสวนฯ สรุป ‘บรรจุไม่ถูกต้อง เหตุข้ามขั้นตอน’ สพฐ.ชี้เขตออกบัตรขรก.’ครูแอน-ครูวัลย์’ก่อนอนุมัติ เป็นเรื่องปกติ
-25 เปิดไทม์ไลน์… ‘ครูแอน-ครูวัลย์’ จากวันที่บรรจุ…สู่ฝันสลาย??

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon