‘หมอธี’ ย้ำ กก.อิสระฯ ยึดแนวปฏิรูป ร.ร.นิติบุคคลใน ร.ร.ที่ไม่พร้อม ตามนโยบาย ‘บิ๊กตู่’

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ว่า โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการสนับสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดการเรียนการสอนระดับแนวหน้า ใช้นวัตกรรมและมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และนำรูปแบบสะเต็มศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฎิรูปการศึกษา มองว่า ประเทศไทยมีปัญหาอยู่ 2 เรื่อง คือ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และคุณภาพ แต่ตนมองว่าปัญหามีแค่เรื่องของคุณภาพเท่านั้น ส่วนความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นแค่สาเหตุ หากสามารถแก้ไขเหตุได้ผลก็จะดีเอง ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบให้แต่ละจังหวัดไปคัดเลือกโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศ เพื่อเป็นสถานศึกษาเทียบเคียงในการยกระดับให้กับสถานศึกษาในจังหวัด โดยที่สงขลาได้ขอให้โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นหลักในเรื่องดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ขณะนี้ ศธ.กำลังจะดำเนินโครงการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนนิติบุคคล หรือ public school ที่ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำว่าการทำโครงการโรงเรียนนิติบุคคล ต้องไม่ทำในโรงเรียนที่มีความพร้อม เนื่องจากมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่แล้ว แต่ควรให้เริ่มจากโรงเรียนที่ไม่พร้อม และทำให้โรงเรียนเหล่านั้นมีความพร้อมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอิสระฯก็มีข้อเสนอในการดำเนินการโรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งตนได้แจ้ง นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานกรรมการอิสระฯแล้วว่าให้ยึดตามแนวทางที่นายกฯ สั่งการ

“นายกฯยังได้พูดในเวทีการประชุมผู้เขตเศรษฐกิจเอเปค ที่ประเทศเวียดนาม ว่าการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาจะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนทุกแห่งจะต้องนำรูปแบบสะเต็มศึกษามาใช้อย่างจริงจังให้มากขึ้นด้วย เพราะโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นำสะเต็มศึกษามาใช้แล้วเห็นผลสำเร็จคือคะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ นอกจากนี้นายกฯยังได้เน้นย้ำให้ ศธ.เร่งการพัฒนาครูและผู้เรียนมากกว่าการปรับโครงสร้างของกระทรวง โดยเฉพาะการนำเด็กอ่อนได้มาเรียนกับครูที่เก่งๆ โดยผมได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และปลัด ศธ.ไปดูเรื่องการพัฒนาครูให้มากขึ้น” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้ปลัดท่องเที่ยว เสนอตั้ง”มารีญา พูลเลิศลาภ”เป็นทูตชวนท่องเที่ยวไทย
บทความถัดไปเครือซีพี-ซีพีเอฟ ร่วมกับบริษัทคู่ค้า จัดโบว์ลิ่งการกุศลเติมฝันการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส