ภายใน 35 วัน สร้างอาคารเรียน 3 หลัง พลังจิตอาสาค่าย ‘มทร.ธัญบุรี’

คณาจารย์ และนักศึกษา ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47, 48 และ 49 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก

นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เล่าว่า หลังจากที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัย ทาง มทร.ธัญบุรี จึงได้มอบเรื่องให้แก่ชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โดยชมรมเกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือสังคม การให้โอกาสการศึกษาการสร้างอาคารเรียน นำทีมโดยนายณัฐ แก้วสกุล อาจารย์ชมรมอาสาเฉลิมพระเกียรติ มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมมือกับ น.ศ.มทร.ล้านนา และมทร.สุวรรณภูมิ ใช้เวลา 35 วัน ร่วมกันสร้างค่ายอาสาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47, 48, 49 โดยอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง จะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อยอดในด้านเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ทาง มทร.ธัญบุรียังได้สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom และห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และในโอกาสต่อไปทาง มทร.ธัญบุรีร่วมสร้างห้องสมุด เอกสาร ตำรา รวมถึงสร้างสัญญาณไวไฟ อินเตอร์เน็ตให้กับทางโรงเรียน ในการออกสร้างค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานศึกษา สร้างฐานการเรียนรู้ และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางค่ายอาสาเฉลิมพระเกียรติจะร่วมมือกับตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดต่างๆ ในการสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่อไป

นายสวงษ์ บูลย์ประมุข ครูข้าราชการบำนาญผู้ริเริ่มและบริจาคที่ดินสร้างศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เล่าว่า บ้านห้วยสลุง หมู่ 8 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นชนชาวเขาที่อพยพมาจากยอดดอย โดยมาอาศัยในพื้นที่ ยึดอาชีพรับจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน โดยบุตรหลานในพื้นที่ไม่มีโรงเรียน นักเรียนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก โดยผู้ปกครองของนักเรียนต้องออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนของบุตรหลาน ซึ่งตนเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จึงได้อาสาเป็นคนพานักเรียนไปโรงเรียน แต่ด้วยตนเองต้องเกษียณอายุราชการรายได้จึงไม่พอในการรับส่งนักเรียน จึงได้ปรึกษาและดำเนินเรื่องการศึกษาให้กับเด็กในบ้านห้วยสลุง ทำเรื่องขอไปยังกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุง เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 คน โดยมีพื้นที่การสร้างอาคารเรียน 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่ตนเองและชาวบ้านอีก 3 รายรวมกันบริจาค แต่ยังไม่มีอาคารเรียนถาวร โดยชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง โดยใช้ไม้ไผ่และมุงด้วยใบตองพวงซึ่งไม่คงทนถาวร

“ฮอล” นางสาวฉัตรมนี วงษ์ครุฑ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานชมรมราชมงคลอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เล่าว่า ตนออกค่ายมาทั้งหมด 2 ครั้ง โดยครั้งแรกที่ค่ายห้วยบ้านแม่พริ้ง ครั้งที่ 2 ค่ายบ้านห้วยตราด จ.เลย และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในฐานะของประธานค่ายซึ่งงานที่ยากที่สุดในการออกค่ายคือสมาชิกรวมค่าย ตนเองจึงต้องประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ซึ่งถือว่าปีนี้มีนักศึกษาให้ความร่วมมือ โดยสมาชิกค่ายของ มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจำนวน 150 คน การออกค่ายครั้งนี้ตนเป็นผู้หญิงจึงต้องจัดระเบียบ จัดกฎกติกาชมรม เวลา 35 วัน เริ่มงานตั้งแต่ 08.00-18.00 น. ด้วยครั้งนี้ต้องสร้างอาคารถึง 3 หลัง จึงมีการทำโอทีเพิ่ม 20.00-02.00 น. ในค่ายเกิดปัญหามากมาย แต่อย่างไรก็ตามในฐานะของประธานค่ายต้องเคารพความคิดเห็นของสมาชิกในค่าย การออกค่ายให้ประสบการณ์หลายอย่าง ได้สังคมและมิตรไมตรี รู้จักเพื่อนแต่ละคณะ ภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในฐานะนักศึกษาได้ออกสร้างค่ายทำประโยชน์เพื่อสังคม

ด้าน “นัท” นางสาวธนพร ผจงศิลป์วิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองประธานค่ายและดูแลงานทางด้านครัว เล่าว่า ตนเป็นคนดูแลวัตถุดิบในแต่ละวัน คอยเช็กว่าวันนี้มีวัตถุดิบอะไรเหลือและหมด และจะสั่งเข้ามาที่ค่าย เพื่อความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ยังคอยดูแลสวัสดิการในเรื่องของน้ำดื่มของสมาชิกแต่ละคน และที่สำคัญในเรื่องของความสะอาดของค่าย ซึ่งความสะอาดของค่ายจะทำให้ค่ายน่าอยู่ ตนมีโอกาสได้ลงสำรวจค่าย ซึ่งเมื่อได้มาเห็นสถานที่ รู้สึกเห็นใจน้องๆ ที่ต้องนั่งเรียนอาคารเรียนชั่วคราว มองไปทางไหนก็ไม่มีโรงเรียน ตนจึงอยากมาสร้างโรงเรียนนี้ และตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

“เต๋า” นายสมบัติ ทองศรีสมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานค่ายบ้านห้วยสลุง จ.ตาก ฝ่ายปรับพื้นฐานร่าง และงานทั่วไปต่างๆ เล่าว่า ตนมีหน้าที่ในการจ่ายงานให้กับสต๊าฟเพื่อแบ่งกลุ่มให้สมาชิกทำในแต่ละวัน โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่ 3 ที่ตนเองได้ออกมาสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่ลำบากที่สุดเท่าที่เคยไปสร้างมา เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ต้องเจอ ทั้งสภาพอากาศ ฝน แดด ครั้งแรกที่เห็นพื้นที่ เป็นพื้นที่ลานกว้างๆ แฉะๆ เดินแทบไม่ได้ แต่ด้วยคำว่าศรัทธา ต้องทำให้ได้ และทำให้สำเร็จ ยิ่งตอนที่ได้เห็นอาคารเรียนสำเร็จเป็นวันที่รับรู้ได้ถึงคำว่าพลังนักศึกษา ได้เห็นน้องๆ วิ่งเล่นบริเวณโรงเรียนมันคือความสุข
“บูล” นายทรงพล ประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประธานค่ายบ้านห้วยสลุง จ.ตาก ฝ่ายโครงสร้างอาคาร เล่าว่า ตนกดดันมากด้วยสภาพของอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย หรือแม้กระทั่งในการทำงานแข่งกับเวลา คุมสมาชิกทำงาน ความสำเร็จของงานเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายตลอดจนชาวบ้านที่ช่วยทำงาน ค่ายนี้เป็นการสร้างโรงเรียนที่รู้สึกดีมาก เห็นเด็กๆ ชาวบ้านที่อยากได้โรงเรียนมีรอยยิ้ม ตลอดจนพี่น้องชาวค่ายที่รู้จักและไม่รู้จักช่วยกันทำงาน ทำความดี โดยทุกคนมาทำด้วยใจจริงๆ

“พลอยใส” นางสาวสาลี่ ทับทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เล่าว่า เป็นหนึ่งในสมาชิกค่ายที่ร่วมออกค่ายในครั้งนี้ โดยเมื่ออยู่ในค่าย มีงานเข้ามาต้องออกไปช่วยสมาชิกทำงาน งานหลักที่ตนทำ ได้แก่ งานดิน ปรับอาคาร ขุดดินส่งดิน ปรับพื้น งานปูน เช่น ก่ออิฐ ผสมปูน และเทพื้น ฉาบเก้าอี้ที่นั่งหน้าอาคารเรียน ปูกระเบื้อง สลับกับการทำสวัสดิการและเวรครัว ในการออกค่ายของตนอยากทำประโยชน์ให้กับสังคม อยากเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยให้น้องๆ มีโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีความสุข รวมทั้งทำให้คนในชุมชนนั้นคือบ้านห้วยสลุงมีลูกหลานเยาวชนที่เติบโตไปมีความรู้

อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติหลังที่ 47, 48 และ 49 แสดงให้เห็นถึงพลังของนักศึกษาที่มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคม พัฒนาและให้โอกาสการศึกษากับรุ่นน้องที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสในการเรียนและเติบโตขึ้นมาในสังคมไทยอย่างมีคุณภาพ

โดยทางศูนย์การเรียนรู้ ตชด. บ้านห้วยสลุง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยังต้องการโอกาสทางการศึกษาอีกมากมาย อาทิ สนามเด็กเล่น ห้องสมุด สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ ด.ต.วิไล ธนวิภาศรี ครูใหญ่ สอบถามโทร 09-4225-9722

ฉัตรมณี วงษ์ครุฑ
ธนพร ผจงศิลป์วิวัฒน์
สาลี่ ทับทอง
ทรงพล ประดิษฐ์
สมบัติ ทองศรีสมบูรณ์
สวงษ์ บูลย์ประมุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
บทความถัดไปเทสโก้ โลตัส โบรคเกอร์ประกันภัย เปิดตัว “ประกันภัยบ้านแสนสุข”