ศธ.เตรียมชง ‘คปภ.’ คืนอำนาจ ม.53 ให้ผอ.สพท.บางส่วน หลังผอ.สพป.งัดข้อศธจ.ปฏิเสธร่วมงาน

กรณีความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งเป็นผลมาจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ในข้อที่ 13 ที่มอบอำนาจการบรรจุแลแต่งตั้งข้าราชการครู ตามมาตรา 53 (3)(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) จากเดิมที่เป็นอำนาจของผอ.สพท. ทำให้นายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) นครราชสีมา เขต 7 ตอบปฏิเสธหนังสือของนายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) รักษาการศธจ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) กรณีเชิญร่วมเป็นเกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ด้วยข้อความว่า “ทราบ, ไม่ไป, ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ล้วนเป็นข้าราชการสังกัดสพฐ.(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ทั้งสิ้น ควรให้ผู้บังคับบัญชาโดยชอบเป็นผู้ดำเนินการ” ล่าสุดมีบันทึกข้อความของนายกิตติชัย เมืองมา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตอบบันทึกส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ในสังกัดสป.ศธ.ที่ขอให้ส่งผู้แทนร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ด้วยข้อความว่า “ทราบ , เนื่องจากเป็นเรื่องของแนวทางและเกณฑ์เท่านั้น หากอยากได้รายละเอียด ขอดาวน์โหลดไฟล์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้, ไม่มีความจำเป็นต้องไป, รวมเรื่อง” นั้น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดศธ. ในฐานะดูแล กศจ.และศธจ. กล่าวว่า เรื่องนี้ผู้บริหารระดับสูงได้พูดคุยกันมาตลอด โดยขณะนี้ได้วางกรอบแนวคิดเพื่อหาทางแก้ไขเรื่องนี้ 5 เรื่อง ดังนี้ 1.การจัดสรรกรอบอัตรากำลังของสำนักงานศธจ. และสพท.ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน โดยในสำนักงานศธจ. เฉพาะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ประมาณ 45 อัตรา ไม่รวมศึกษานิเทศก์ ส่วนสพท. เขตละ 50-60 อัตรา 2.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของศธ. ตีความอำนาจการบรรจุแต่งตั้งตามมาตรา 53 (3)(4) ซึ่งเดิมเป็นของสพท. กับคำสั่ง หัวหน้าคสช. ที่ 19/2560 ในข้อ 13 ที่ให้อำนาจการบรรจุแต่งตั้งเป็นของศธจ. เพื่อพิจารณาว่าให้ผอ.สพท. มีอำนาจตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ ใดเหลืออยู่บ้าง เช่น แต่งตั้งรักษาการแทน การสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง เป็นต้น โดยหากได้ข้อสรุปชัดเจนแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (คปภ.) พิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความต่อไป

นายสุรินทร์ กล่าวต่อว่า 3.จัดทำแผนบูรณาการร่วมกันระหว่างศธจ.และสพท. ทั้งอัตรากำลัง งบประมาณ การจัดการศึกษา 4.จัดระบบนิเทศติดตาม และ5.ทำคู่มือขั้นตอนการทำงานทั้งศธจ. และสพท. เพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ในเชิงบริหาร ความขัดแย้งระหว่างศธจ.และสพท. ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เพราะการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยเวลา โดยให้ศธจ.เป็นหน่วยสนับสนุนให้ฝ่ายปฏิบัติคือสพท.ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยอยากให้สพท.หลุดจากกรอบแนวคิดเดิม คิดถึงการจัดการศึกษาที่ต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายที่ชัดเจน คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศและนักเรียนเป็นหลัก

Advertisement

อ่านเพิ่มเติม

‘หมอธี’ปัดตอบความขัดแย้ง ‘สพท.-สป.ศธ.’โบ้ยถาม’ปลัดศธ.’
คำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”
โผล่อีก! ผอ.สพป.เชียงราย 1 ตอบปฏิเสธสป.ศธ.เชิญร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี “ทราบ-ไม่จำเป็นต้องไป”
‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิกิริยา ผอ.สพป.โคราช 7!! หลังฟังคลิปเสียงปลัด ศธ.ปรามกรณีตอบหนังสือ ศธจ. “ทราบ-ไม่ไป”
‘การุณ’ รับคลิปเสียงตัวเองจริง ย้ำให้กำลังใจศธจ.ทำงานเข้มแข็ง อย่าแตกแยกกับสพท.
ชมรมผอ.สพท.ต้านโครงสร้างศธจ. ล่า5หมื่นชื่อจี้รมว.ศธ.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
แชร์ว่อน!! คลิปเสียงปลัดศธ. กำราบผอ.สพป.โคราช7หลังงัดข้อศธจ.ปฏิเสธหนังสือเชิญ “ทราบ-ไม่ไป” (คลิป)
ผอ.สพป.โครราช 7 แจงปฏิเสธร่วมงานประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ เหตุ ‘ศธจ.’ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาครูโดยตรง
แค่หนังตัวอย่าง’สพป.โคราช7ต้าน’ศธจ.’!! นักวิชาการจี้คสช.ลดอำนาจต้นสังกัด ให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
ศธ.รับ’ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ’ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท.
ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป”

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image