‘ร.10’พระราชทาน 10 ล้านช่วยโรงเรียนน้ำท่วมภาคอีสาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อรับพระราชทานเงินจำนวน 10,318,000 บาท เพื่อช่วยสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัยในจังหวัดที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี สกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และอุดรธานี นั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ ศธ.มาดำเนินการ โดยเบื้องต้น ศธ.ได้ดำเนินการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทานทดแทนโต๊ะเก้าอี้ที่ได้รับความเสียหายในโรงเรียน จำนวน 52 โรง โดยเป็นโต๊ะเก้าอี้ครู 273 ชุด และโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 3,255 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,528 ชุด
ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า จากอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้มีเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน 11 คน ใน 5 จังหวัด ที่สูญเสียบิดามารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดู ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี โดยเป็นชั้นประถมปีที่ 1 จำนวน 1 คน ชั้นประถมปีที่ 3 จำนวน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน ปริญญาตรีปีที่ 2 จำนวน 3 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รับข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่ามีเด็กและเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดา หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 ราย ซึ่ง ศธ.จะดำเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั้ง 14 รายต่อไป

ด้าน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงการช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้ว่า ตนได้มอบหมายให้ผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แบ่งสายกันไปเยี่ยมและช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็น 7 สาย ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา, พัทลุง, ตรัง และสตูล, นครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเบื้องต้น ได้มีการนำเงินที่ได้รับบริจาคจากครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่บริจาคมาช่วยเหลือไปมอบให้โรงเรียนละ 50,000-100,000 บาท ตามสภาพความเสียหาย อย่างไรก็ตามหลังจากน้ำลดแล้ว สพฐ.จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนก่อน เช่น ที่นอนเด็กอนุบาล เสื้อผ้า รองเท้า โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น ส่วนการซ่อมแซมอาคารเรียนนั้น อะไรที่เสียหายไม่มาก สพฐ.ก็จะจัดงบซ่อมแซมไปให้ แต่ส่วนที่ได้รับความเสียหายหนักมาก เช่น อาคารชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะเสนอของบกลางจากรัฐบาลเข้าไปดูแล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon