ดาหน้าต้าน!! ผอ.ร.ร.-ผอ.สพป.ยันต้องยกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่งคสช.เท่านั้น ผอ.ร.ร.ในสุรินทร์เล็งฟ้องศธจ.

จากกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่เกิดจากข้อที่ 13 ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่กำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดและกรุงเทพฯ ตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นของ ศธจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมเป็นอำนาจของ ผอ.สพท. ทำให้นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) และรักษาการเลขาธิการสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.บ.พ.ท.) รวบรวม 50,000 รายชื่อเสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 หากไม่รับข้อเสนอ จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยตัวเอง โดยมีสมาชิก ส.บ.พ.ท.และองค์กรครูทั่วประเทศร่วมสมทบ โดยล่าสุดนพ.ธีระเกียรติ ยอมรับลูก เสนอนายกรัฐมนตรี แก้ไขข้อที่ 13 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 ขณะที่ประธานชร.ผอ.สพท.ยืนยันว่าต้องยกเลิกข้อที่ 13 เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเสนอร่างแก้ไขฉบับของชร.ผอ.สพท.ประกบเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ นั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียนในจ.สุรินทร์ คนหนึ่ง กล่าวว่า ตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ศธ.โดนกระหน่ำปัญหาความขัดแย้งในกรณีคำสั่ง คสช.ที่19/60 ข้อ13 ลักอำนาจ มาตรา 53 ผอ.สพทไปให้ ศธจ.ทำให้การบริหารงานบุคคลระหว่าง ศธจ.กับ สพท.และสถานศึกษาเกิดปัญหายากที่จะแก้ไขได้และจะลุกลามต่อไปเรื่อยๆ เช่น 1.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูครั้งที่ 1 สิ้นเดือนเมษายน-ตุลาคม ครูทุกคนได้รับแล้วนำไปต่อยอดแก้ปัญหาชีวิตได้ แต่ในปัจจุบัน บางจังหวัดได้เดือนกันยายน อย่างนี้จะทำให้ครูมีขวัญกำลังใจได้อย่างไร 2.การบรรจุแต่งตั้งน.ส.วนาลี ทุนมาก หรือครูแอนและน.ส.นิราวัลย์ เชื้อบุญมี หรือ ครูวัลย์ จ.ตาก ทำงานมา 5 เดือนแล้วไม่ได้เงินเดือน สุดท้าย กศจ.ไม่สั่งบรรจุ นี่คือเหตุอำนาจซ้ำซ้อนกัน 3.การชะลอการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 7,000 แห่ง ทั่วประเทศ สถานศึกษาขาดผู้นำ รอคำสั่งศาลไม่ทราบว่ากี่ปี แต่อำนาจการแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นอำนาจโดยชอบของ ศธจ.แตะถ่วงดึงเรื่องสารพัดปัญหา ถ้าศธจ.คิดอย่างนี้ ไม่สมควรมาเป็นผู้นำทางการศึกษา 4.ศธจ.บางจังหวัดกลัวมากเกินไป ทั้งๆ ที่รู้ว่าตนเองมีอำนาจทำได้ แต่ไม่ทำ กลัวๆ อ้างว่ารอคำสั่งศาล การศึกษาเกิดการเสียหาย ครู/ผู้บริหารต้องแจ้งความดำเนินคดีกับศธจ.ฐานละเว้นมาตรา 157 และ 5.การขอวิทยฐานะครูเดิมอยู่ที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือนรู้ผลแล้ว แต่ในปัจจุบันเป็นปียังไม่รู้ผล ใครอยากจะไปอยู่ด้วย

“จากปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากปัญหาการทำงานที่แท้จริงในระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา นายธนชน มุทาพร ประธานชร.ผอ.สพท.และนายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) และองค์กรครู ร่วมกันสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสพท.และสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้มีอำนาจแก้ไข นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศธ.ได้แถลงว่า เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดและกำลังจะแก้ไขให้ดีขึ้น โดยเตรียมจะเสนอนายกขอแก้คำสั่งคสช.19/60 ข้อ 13 ที่เกี่ยวข้องอำนาจให้ ผมสังเกตดูตั้งแต่นพ.ธีระเกียรติ ไม่หลุดโผ ครม.ประยุทธ์ 5 ดูท่าทีเปลี่ยนไปมาก ยอมรับฟังความคิดเห็นของครู ผู้บริหารระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ไม่เหมือนแต่ก่อน ที่ยึดหลักฟังพวก 5 องค์กรหลักรายงานต่อท่าน แต่พวกนี้แฝงด้วยผลประโยชน์ของพวกพ้องไว้ เช่น เกิดศธภ./ศธจ. จึงทำให้ท่านไม่มีผลงาน และเป็นรัฐมนตรีที่ครูและนักเรียนจำชื่อรัฐมนตรีไม่ได้ การทำงานหรือตัดสินใจใดๆ ต่อไปนี้ ทุกครั้งขอให้ท่านได้นึกถึงนักเรียนตาดำๆ ครู/ผู้บริหารโรงเรียน และชุมชนที่ทุ่มเทแรงใจ แรงกาย สติปัญญาเพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติให้มากที่สุด ผู้อำนวยการโรงเรียน รายดังกล่าว กล่าว

นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสพป.มุกดาหาร กล่าวถึงกรณีศธ.จะเสนอแก้ไขข้อที่ 13 ของคำสั่งคสช. ที่ 19/2560 ว่า อำนาจในการบรรจุแต่งตั้ง จะต้องคืนมาให้ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว แม้แต่การบริหารงานบุคคลระดับชาติ การลงนามในคำสั่ง ก็ยังให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนาม ตัวอย่างของบอร์ด กคศ เรื่องของ สพฐ ที่ต้องผ่านบอร์ด กคศ เช่นเรื่องย้าย ผอ.สพท. รองผอ.สพท. วิทยฐานะผอ.สพท., รองผอ.สพท.ยังให้เลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) ลงนาม ยังไม่ให้ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ลงนาม

นายสนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการสพป.นครราชสีมา เขต 6 กล่าวว่า ยืนยันว่าต้องยกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่งที่ 19/2560 โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะข้อ 13 ส่งผลกระทบในวงกว้าง จนเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ข้ดแย้งกับพ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 เพิ่มขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หมวด 7 ไม่สนองต่อความต้องการของประชาชน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เดือดร้อนจากคำสั่งนี้มาก ต้องเพิ่มเงิน เสียกำลังคน เสียเวลา ที่เสียไปกับการเพิ่มขั้นตอนตามข้อที่ 13 ทำให้ครูและนักเรียนได้รับผลกระทบที่เกิดจากความล่าช้าตามข้อ 13 นี้มาก

อ่านเพิ่มเติม

ปธ.ชร.ผอ.สพท.ย้ำต้องโละข้อ 13 ของคำสั่ง คสช.เท่านั้น เล็งยื่นร่างแก้ไขฉบับชร.ผอ.สพท.ประกบให้นายกฯ พิจารณา
ผช.ปลัดศธ.ยันขัดแย้ง ‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ เรียบร้อยเดือนนี้ ชี้ยกเลิก ‘ข้อ 13 คำสั่งคสช.’ ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา
อดีตบิ๊ก สพป.เชียงราย 1 แจงไม่ส่ง จนท.ร่วมประชุมลูกเสือ เหตุบุคลากรน้อย อยากให้เร่งเคลียร์งาน ปัดขัด สป.ศธ.
เลขาฯกพฐ.แจง กศจ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูช้าบ้าง เป็นเรื่องปกติ ยันแก้คำสั่งคสช. แต่ไม่ยกเลิกข้อ 13
ของขวัญปีใหม่!! ‘หมอธี’ถอย ชงนายกฯ แก้คำสั่งคสช. เกลี่ยอำนาจ’ศธจ.-สพท.’ ยันเรียบร้อยเดือนนี้
สะดุ้ง!เสนอยุบทิ้งทั้ง’สพท.-ศธจ.’ นักวิชาการชี้เพิ่ม 2 กลุ่มแค่’ยาหอม’ หึ่ง!ซี 8 ใน 225 เขตพื้นที่ฯพุ่ง 450 คน
สยบข่าวลือ!! สพฐ.ปัดย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช 7’ แจงปมรก.ผอ.สพป.เชียงราย 1 ยันเพิ่ม 2 กลุ่มงานเขต 450 ตำแหน่ง ไม่เป็นภาระงบ
ส.บ.ม.ท.ซัดโครงสร้าง ศธจ. ทำ ร.ร.รับใช้งาน มท.เหมือน 40 ปีก่อน เผย ‘น.ร.-ครู’ต้องเสิร์ฟน้ำให้งานผู้ว่าฯ
ฟ้องอุตลุด!! ผอ.ร.ร.ในอีสานฟ้อง ศธจ. ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 หึ่ง!ปมยังไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
ระอุ!! ผอ.ร.ร.ในอีสานงัดข้อ ศธจ.อีก ตอบหนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง “ทราบ-รอผอ.สพท.สั่งการ”
ชง3สูตรให้ศธ.แก้ปมโครงสร้างใหม่ ไม่เชื่อคืนอำนาจมาตรา53บางส่วนได้ เดินหน้าชง’บิ๊กตู่’โละข้อ13คำสั่งคสช.
จูบปาก!! สป.ศธ.จับมือ สพฐ.คลอด 5 แนวทางปฏิบัติงาน ดึง ‘เขตพื้นที่ฯ-ศธจ.’ ปรองดอง
แสบๆ คันๆ!! ฟังคำตอบ ส.บ.ม.ท. ส่งตรง’หมอธี’ กับคำถาม ‘รวมตัวขับไล่ศึกษาธิการจังหวัด ทำแล้วได้อะไร’??
มาคุ! ชร.ผอ.สพท.ขู่ยื่น’บิ๊กตู่’แก้โครงสร้างศธจ.เองถ้า’หมอธี’ไม่รับลูก ซัด 8 เดือนปัญหาอื้อ เล็งล็อบบี้พรรค
แซ่ด! แบ่งกลุ่มงานสพท.ใหม่ เขตพื้นที่ฯ ทำแค่ ‘งานเสมียน’ ให้ศธจ.
ศธ.ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ “เขตพื้นที่ฯ” มอบภารกิจ 12 ด้าน แต่ไร้อำนาจบริหารงานบุคคล
ศธ.เตรียมชง ‘คปภ.’ คืนอำนาจ ม.53 ให้ผอ.สพท.บางส่วน หลังผอ.สพป.งัดข้อศธจ.ปฏิเสธร่วมงาน
‘หมอธี’ปัดตอบกรณีความขัดแย้ง ‘สพท.-สป.ศธ.’ โบ้ยถามปลัดศธ.
คำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”
โผล่อีก! ผอ.สพป.เชียงราย 1 ตอบปฏิเสธสป.ศธ.เชิญร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี “ทราบ-ไม่จำเป็นต้องไป”
‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิกิริยา ผอ.สพป.โคราช 7!! หลังฟังคลิปเสียงปลัด ศธ.ปรามกรณีตอบหนังสือ ศธจ. “ทราบ-ไม่ไป”
‘การุณ’ รับคลิปเสียงตัวเองจริง ย้ำให้กำลังใจศธจ.ทำงานเข้มแข็ง อย่าแตกแยกกับสพท.
ชมรมผอ.สพท.ต้านโครงสร้างศธจ. ล่า5หมื่นชื่อจี้รมว.ศธ.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
แชร์ว่อน!! คลิปเสียงปลัดศธ. กำราบผอ.สพป.โคราช7หลังงัดข้อศธจ.ปฏิเสธหนังสือเชิญ “ทราบ-ไม่ไป” (คลิป)
ผอ.สพป.โครราช 7 แจงปฏิเสธร่วมงานประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ เหตุ ‘ศธจ.’ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาครูโดยตรง
แค่หนังตัวอย่าง’สพป.โคราช7ต้าน’ศธจ.’!! นักวิชาการจี้คสช.ลดอำนาจต้นสังกัด ให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
ศธ.รับ’ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ’ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท.
ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon