ส.บ.ม.ท.ย้ำต้องคืนอำนาจ ‘บริหารงานบุคคล’ให้ผอ.สพท. ยันครูหนุนสพท.แต่จะไม่ประท้วงด้วยการหยุดสอน

กรณีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จะเสนอนายกรัฐมนตรี แก้ไขข้อที่ 13 ของคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 19/2560 ที่มอบอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูให้กับศึกษาธิการจังหวัด(ศจธ.) เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ผอ.สพท.)กับศธจ. ท่ามกลางข้อเรียกร้องของผอ.สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียนว่าการแก้ไขคำสั่งคสช. ต้องเป็นการยกเลิกข้อที่ 13 เท่านั้น ไม่เช่นนั้นชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) จะใช้อำนาจตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ เสนอร่างแก้ไขของชร.ผอ.สพท.ประกบร่างแก้ไขของศธ.เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจ นั้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการศธ.รับฟังเสียงจากผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในเรื่องการศึกษาคือผู้บริหารเขตฯ /ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู เพราะทุกท่านเป็นตัวจักรที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาเนื่องจากคลุกคลีกับงานด้านนี้มาโดยตลอด

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวต่อว่า  เรื่องการแก้ไขคำสั่ง คสช ที่ 19/2560 นั้น เห็นว่าโดยความชอบธรรมแล้วอำนาจการบริหารงานบุคคลทุกเรื่องต้องให้เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชา จึงจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาได้ เพราะผู้บังคับบัญชาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรนั้นๆ และผู้บังคับบัญชาก็ควรเป็นข้าราชการสังกัดกรมเดียวกัน การให้อำนาจการบริหารงานบุคคลไปอยู่ในความดูแลของข้าราชการต่างกรม เห็นว่าเป็นการดำเนินการที่น่าจะไม่เป็นไปตามประเพณีการบริหารองค์กรและจะทำให้เกิดการไม่ยอมรับกันของบุคคลในองค์กร นอกจากนั้นยังจะเป็นการตัดนิติสัมพันธ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่าง 1.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กับ เขตพื้นที่ฯ 2. สพฐ กับ โรงเรียน และ  3. เขตพื้นที่ฯ กับโรงเรียน

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวต่อว่า  สำหรับ ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)และศึกษาธิการภาค(ศธภ.)นั้น หากมอบหมายให้บริหารจัดการด้านการวางแผนและติดตามในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก็จะทำให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษารวมถึงการบูรณาการด้านการศึกษาในจังหวัด อย่างไรก็ตามหากให้ศธจ. หรือศธภ. มีอำนาจ ประเภท “กำกับดูแล” โดยให้มีอำนาจในการกำกับดูแลเขตพื้นที่และโรงเรียนให้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ไปก้าวล่วงอำนาจดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ก็จะเป็นที่ยอมรับได้

“หากเปรียบไปที่ส่วนกลาง ก็จะเห็นได้ว่า ปลัดศธ. ก็มิได้มีอำนาจหรือใช้อำนาจในทางการบริหารงานบุคคลกับข้าราชการในสังกัด สพฐ หรือข้าราชการในสังกัดแท่งต่างๆ แต่ ปลัดศธ. ก็จะเป็นผู้บูรณาการการบริหารจัดการศึกษา ในส่วนกลางหรืองานระดับนโยบาย เสนอรัฐมนตรีว่าการศธ. การบริหารงานบุคคลจึงควรเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆ” นายรัชชัยย์ กล่าวและว่า ส.บ.ม.ท. เชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการศธ. หรือ ผู้มีอำนาจในทางการเมืองในปัจจุบัน น่าจะรับฟังความเห็นของผู้บริหารและครูในระดับล่าง หรือให้โอกาสผู้บริหารหรือครูได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นในช่องทางที่เป็นทางการ เพราะมิฉะนั้นแล้ว ก็จะต้องอาศัยสื่อต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งถ้าเป็นความเห็นที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล ก็จะทำให้เกิดมุมมองว่ามีความขัดแย้งกันในประเทศ ซึ่งจะไม่เกิดผลดีต่อความมั่นคงเลย

นายก ส.บ.ม.ท. กล่าวต่อว่า ส.บ.ม.ท. ขอยืนยันว่าการเดินขบวนประท้วงหรือการหยุดการเรียนการสอน และการก่อความวุ่นวายต่างๆ นั้น ไม่อยู่ในแผนการดำเนินการของ ส.บ.ม.ท เพราะพวกเราเป็นครูบาอาจารย์ จะทำแต่เรื่องที่เป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งที่เรียกร้องไปก็เป็นเพราะห่วงใยคุณภาพการศึกษาของชาติบ้านเมืองเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

เปิดร่างแก้ไขคำสั่งคสช. ยกเลิกข้อ 13 ฉบับ ชร.ผอ.สพท.
ดาหน้าต้าน!! ผอ.ร.ร.-ผอ.สพป.ยันต้องยกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่งคสช.เท่านั้น ผอ.ร.ร.ในสุรินทร์เล็งฟ้องศธจ.
ปธ.ชร.ผอ.สพท.ย้ำต้องโละข้อ 13 ของคำสั่ง คสช.เท่านั้น เล็งยื่นร่างแก้ไขฉบับชร.ผอ.สพท.ประกบให้นายกฯ พิจารณา
ผช.ปลัดศธ.ยันขัดแย้ง ‘ผอ.สพท.-ศธจ.’ เรียบร้อยเดือนนี้ ชี้ยกเลิก ‘ข้อ 13 คำสั่งคสช.’ ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา
อดีตบิ๊ก สพป.เชียงราย 1 แจงไม่ส่ง จนท.ร่วมประชุมลูกเสือ เหตุบุคลากรน้อย อยากให้เร่งเคลียร์งาน ปัดขัด สป.ศธ.
เลขาฯกพฐ.แจง กศจ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครูช้าบ้าง เป็นเรื่องปกติ ยันแก้คำสั่งคสช. แต่ไม่ยกเลิกข้อ 13
ของขวัญปีใหม่!! ‘หมอธี’ถอย ชงนายกฯ แก้คำสั่งคสช. เกลี่ยอำนาจ’ศธจ.-สพท.’ ยันเรียบร้อยเดือนนี้
สะดุ้ง!เสนอยุบทิ้งทั้ง’สพท.-ศธจ.’ นักวิชาการชี้เพิ่ม 2 กลุ่มแค่’ยาหอม’ หึ่ง!ซี 8 ใน 225 เขตพื้นที่ฯพุ่ง 450 คน
สยบข่าวลือ!! สพฐ.ปัดย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช 7’ แจงปมรก.ผอ.สพป.เชียงราย 1 ยันเพิ่ม 2 กลุ่มงานเขต 450 ตำแหน่ง ไม่เป็นภาระงบ
ส.บ.ม.ท.ซัดโครงสร้าง ศธจ. ทำ ร.ร.รับใช้งาน มท.เหมือน 40 ปีก่อน เผย ‘น.ร.-ครู’ต้องเสิร์ฟน้ำให้งานผู้ว่าฯ
ฟ้องอุตลุด!! ผอ.ร.ร.ในอีสานฟ้อง ศธจ. ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 หึ่ง!ปมยังไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
ระอุ!! ผอ.ร.ร.ในอีสานงัดข้อ ศธจ.อีก ตอบหนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง “ทราบ-รอผอ.สพท.สั่งการ”
ชง3สูตรให้ศธ.แก้ปมโครงสร้างใหม่ ไม่เชื่อคืนอำนาจมาตรา53บางส่วนได้ เดินหน้าชง’บิ๊กตู่’โละข้อ13คำสั่งคสช.
จูบปาก!! สป.ศธ.จับมือ สพฐ.คลอด 5 แนวทางปฏิบัติงาน ดึง ‘เขตพื้นที่ฯ-ศธจ.’ ปรองดอง
แสบๆ คันๆ!! ฟังคำตอบ ส.บ.ม.ท. ส่งตรง’หมอธี’ กับคำถาม ‘รวมตัวขับไล่ศึกษาธิการจังหวัด ทำแล้วได้อะไร’??
มาคุ! ชร.ผอ.สพท.ขู่ยื่น’บิ๊กตู่’แก้โครงสร้างศธจ.เองถ้า’หมอธี’ไม่รับลูก ซัด 8 เดือนปัญหาอื้อ เล็งล็อบบี้พรรค
แซ่ด! แบ่งกลุ่มงานสพท.ใหม่ เขตพื้นที่ฯ ทำแค่ ‘งานเสมียน’ ให้ศธจ.
ศธ.ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ “เขตพื้นที่ฯ” มอบภารกิจ 12 ด้าน แต่ไร้อำนาจบริหารงานบุคคล
ศธ.เตรียมชง ‘คปภ.’ คืนอำนาจ ม.53 ให้ผอ.สพท.บางส่วน หลังผอ.สพป.งัดข้อศธจ.ปฏิเสธร่วมงาน
‘หมอธี’ปัดตอบกรณีความขัดแย้ง ‘สพท.-สป.ศธ.’ โบ้ยถามปลัดศธ.
คำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”
โผล่อีก! ผอ.สพป.เชียงราย 1 ตอบปฏิเสธสป.ศธ.เชิญร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี “ทราบ-ไม่จำเป็นต้องไป”
‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิกิริยา ผอ.สพป.โคราช 7!! หลังฟังคลิปเสียงปลัด ศธ.ปรามกรณีตอบหนังสือ ศธจ. “ทราบ-ไม่ไป”
‘การุณ’ รับคลิปเสียงตัวเองจริง ย้ำให้กำลังใจศธจ.ทำงานเข้มแข็ง อย่าแตกแยกกับสพท.
ชมรมผอ.สพท.ต้านโครงสร้างศธจ. ล่า5หมื่นชื่อจี้รมว.ศธ.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
แชร์ว่อน!! คลิปเสียงปลัดศธ. กำราบผอ.สพป.โคราช7หลังงัดข้อศธจ.ปฏิเสธหนังสือเชิญ “ทราบ-ไม่ไป” (คลิป)
ผอ.สพป.โครราช 7 แจงปฏิเสธร่วมงานประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ เหตุ ‘ศธจ.’ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาครูโดยตรง
แค่หนังตัวอย่าง’สพป.โคราช7ต้าน’ศธจ.’!! นักวิชาการจี้คสช.ลดอำนาจต้นสังกัด ให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
ศธ.รับ’ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ’ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท.
ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon