‘หมอธี’ยกเครื่องอินเตอร์เน็ตร.ร. ปราบผี MOE net ให้เงินผอ.ร.ร.เลือกช็อปเองเริ่มแน่ปี’61

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ที่ จ.สุโขทัย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ประชุมติดตามปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ต ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา( สอศ.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) ในจังหวัดสุโขทัย ตากและกำแพงเพชร โดยนพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.จากคนในพื้นที่เอง และต้องการที่จะมาดูให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของโรงเรียนและสถานศึกษา จากการสำรวจพบว่าสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ำซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB)รวมถึงยังมี MOE net ซึ่งไม่ถือเป็นผู้ให้บริการ ไม่มีตัวตน แต่ MOE net ไปซื้อบริการจากเครือข่ายจากเอกชน แล้วนำมาปล่อยสัญญาณต่อให้สถานศึกษา และปล่อยแบบกะปริบกะฃปรอย ซึ่งสถานศึกษาต้องเสียค่าใช้บริการในส่วนนี้ ดังนั้นเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นแรกตนจะทำให้ไม่มี MOE net และให้อำนาจการซื้ออินเตอร์เน็ตอยู่ในมือผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะเลือกซื้อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้สถานศึกษาของตนเอง โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2561 เป็นต้นไป

“การแก้ปัญหานี้ขั้นแรกเราต้องปราบผีMOE net ก่อน ต่อไปนี้จะไม่มีMOE net อีกแล้ว ก่อนที่รัฐบาลนี้จะไปจะต้องมีการวางรากฐานอินเตอร์ยุค 4.0 ไว้ให้ได้ แล้วผมจะให้เงินผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปเลือกใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดีที่สุด ขณะนี้เริ่มมีการพูดกัน ว่า รัฐมนตรีว่าการศธ. ยกเลิกMOE net เพื่อรวบรวมเงินไปทำโครงการของตัวเอง ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยหากทำเรื่องนี้สำเร็จจะประหยัดเงินได้กว่า 1,000 ล้านบาท เฉพาะสอศ.เป็นเงิน 130 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเงินนี้ไม่ได้ไปไหน จะนำมาให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง ซึ่งจากนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) ต่อไปเวลาลงไปตรวจงานอย่างแรกที่ต้องทำคือ เรื่องนี้ และจะถือเป็นตัวชี้วัดการทำงานที่สำคัญ ขณะเดียวกันขอให้ทุกแห่งยกเลิกการทำคู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต ขอให้เปลี่ยนเป็นระบบให้คำปรึกษา หรือใช้เงินที่ศธ.จะให้ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษา”นพ.ธีระเกียรติกล่าว และว่า นอกจากนี้จะเสนอของบประมาณ เพื่อพัฒนาUniNet ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของรัฐ ซึ่งปัจจุบันเครื่องข่ายครอบคลุมโรงเรียนสังกัดสพฐ. ประมาณ 10,000 โรง และอาชีวศึกษารัฐ 426 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นจึงจะพัฒนาให้เป็นทางเลือกหนึ่งของสถานศึกษา ทั้งนี้มั่นใจว่า การให้ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเอง จะเกิดปัญหาทุจริตได้ยาก เพราะเงินที่ลงมาไม่มากและการจัดซื้อเป็นที่รับรู้ของคนทั่วไป ตรงกันข้ามจะทำให้เครือข่ายเอกชนแข่งขันประกวดราคามากขึ้น

บทความก่อนหน้านี้มส.จัดพิธีประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
บทความถัดไปปัจฉิมบทแห่งนิตยสาร โดย : กล้า สมุทวณิช