ตะลึง! ศธ.ปล่อยครูกู้ยาวถึงอายุ 126 ปี ผ่อนชำระหนี้ 519 งวด (คลิป)

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาชะลอโครงการจัดสรรสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) หรือโครงการแก้หนี้ครูทั้งระบบ ซึ่งเริ่มดำเนินการไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา

“จากการตรวจสอบ พบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว มีการออกระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการ และพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบที่สำนักงาน สกสค.กำหนด เช่น ระเบียบกำหนดระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 400 งวด แต่พบว่า มี 1 ราย กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน 519 งวด ซึ่งเมื่อคำนวณแล้ว หากผู้กู้รายนี้ผ่อนชำระครบตามอายุสัญญาแล้ว ผู้กู้จะมีอายุถึง 126 ปี อีกรายทำสัญญาให้ผ่อนชำระ 427 งวด ซึ่งผู้กู้รายนี้ถ้าผ่อนชำระครบตามสัญญา จะมีอายุ 97 ปี” นายพินิจศักดิ์ กล่าว

นายพินิจศักดิ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม นอกจากกำหนดสัญญาการผ่อนชำระจะเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดแล้ว ทางสำนักงาน สกสค.ยังเห็นว่า การปล่อยกู้ควรคำนึงด้วยว่าคู่สัญญาควรจะมีอายุอยู่ครบตามสัญญาที่กำหนดด้วย ขณะเดียวกันหลักประกันของผู้กู้ไม่สอดคล้องกับระเบียบที่กำหนดว่า หลักทรัพย์ที่สามารถใช้ค้ำประกันได้ คือ บ้าน ที่ดิน ประกันชีวิต และเงินสงเคราะห์ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.รวมทั้ง ต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วย แต่จากการตรวจสอบพบว่า บางรายมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ รวมถึง ยังไม่มีการจดทะเบียนจำนองตามระเบียบ ขณะที่บางรายทำประกันชีวิตแบบปีต่อปี ซึ่งไม่ครอบคลุมอายุสัญญากู้ อาจทำให้หลักประกันขาดความน่าเชื่อถือ หรือขาดความมั่นคงตลอดอายุสัญญา

“ในช่วงแรก ทางโครงการได้ขออนุมัติวงเงินจากกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการ ช.พ.ค.จำนวน 1,000 ล้านบาท และได้ลงนามข้อตกลงร่วม หรือเอ็มโอยู กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 53 จังหวัด คัดเลือกครูที่มีหนี้วิกฤตเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 12 ราย โดยโอนเงินไปให้สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่ออนุมัติการกู้ยืม และทำสัญญาแล้ว 4 ราย วงเงินตั้งแต่ 1-7 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน สกสค.ตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด การกู้บางรายมีวงเงินสูงมาก ส่งผลถึงจำนวนงวดที่ชำระคืนที่ต้องเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขัดระเบียบ และอาจเป็นภาระกับสำนักงาน สกสค.ในเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จึงต้องเสนอให้ นพ.ธีระเกียรติ ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อทบทวนระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้รัดกุม เหมาะสม ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติเห็นชอบตามที่สำนักงาน สกสค.เสนอ” นายพินิจศักดิ์ กล่าว

นายพินิจศักดิ์กล่าวอีกว่า ส่วนจะยกเลิกโครงการนี้ด้วยหรือไม่นั้น ไม่สามารถบอกได้ แต่หากไม่สามารถดำเนินโครงการต่อได้จริง ทางสำนักงาน สกสค.จะหาแนวทางดูแลคุณภาพชีวิตครูรูปแบบอื่น ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วน 4 รายที่อนุมัติเงินกู้ไปแล้วนั้น เบื้องต้นไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ เพราะโอนเงินกู้เรียบร้อยแล้ว

บทความก่อนหน้านี้แฉ’8แก๊งคอลเซ็นเตอร์’อาละวาดไทย ปลอมไลน์ อ้างเป็น’เลขาปปง.’ลวงเหยื่อ
บทความถัดไป‘สายป่าน อภิญญา’ ยืดอกรับย่องอัพอึ๋ม บอกใช้ไขมันตัวเองฉีดไม่ใช่ศัลยกรรม