มฟล.จัดกิจกรรม“ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ “ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม” ณ วนาทัศ วนาสวรรค์ มฟล. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับคณะจาก ม.มหิดล และผู้เข้าอบรมที่เดินทางมาจากทั่วจังหวัดเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจประเมินสุขภาพร่างกาย การสอนบริหารหัวเข่า รวมถึงการดูแลตนเองเมื่อมีอาการเจ็บปวด ทั้งนี้คณะผู้จัดมีจุดประสงค์ให้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุลดลง