วธ.ชวนชมนิทรรศการ ‘วิวาห์อาเซียน’

นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.มียุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน วธ. กำหนดจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมในหัวข้อ “วิวาห์อาเซียน” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบการจัดงานแต่งงานของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความหลากหลาย


ปลัดวธ. กล่าวต่อว่า กิจกรรม “วิวาห์อาเซียน” แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1.นิทรรศการ “วิวาห์อาเซียน” ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2561 จำลองบรรยากาศและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีการแต่งงานจากสิบประเทศสมาชิกอาเซียน 2.กิจกรรมพิเศษในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ประกอบไปด้วย ขบวนแห่ขันหมาก การสาธิตและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สุรัตน์ จงดาและคณะ กิจกรรมพาสปอร์ตอาเซียน (ASEAN Passport) รวมทั้งการสร้างสรรค์ของชำร่วยและของหวานในงานมงคล ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ ‘วิวาห์อาเซียน’ได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษได้ในวันเสาร์ที่10 และอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02224 4279,Facebook: ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ASEAN Cultural Center และเว็บไซต์ www.elibrary-acc.com