สพฐ.ประกาศผลหนังสือดีเด่นปี’61ผู้ชนะเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก‘พระเทพฯ’ 29 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพฯ นางสุกัญญา  งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)  เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้มีหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งหมด 338 เรื่อง ได้รับรางวัลจำนวน 52 เรื่อง เป็นรางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 41 เรื่อง ดังนี้ รางวัลดีเด่น  ได้แก่ หนังสือสารคดี  เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร โดย  พิศาล  บุญผูก   หนังสือรวมเรื่องสั้น  เรื่อง  ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร  หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี  เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ และสุดไผท เมืองไทย  หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี  เรื่อง  โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) โดย งามพรรณ  เวชชาชีวะ 2. ประเภทสารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง โดย สุทธิลักษณ์  น้อยหร่าย  หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี  ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล 2. ประเภทสารคดี เรื่อง วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา 3. ประเภทบทร้อยกรอง  เรื่อง  รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน โดย ชวิน พงษ์ผจญ  หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป  เรื่อง  ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ  2. การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ โดย ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย  หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) โดย  หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี  2. ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind โดย ธัมม์  ศิริพรมรินทร์

รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า รางวัลชมเชย  หนังสือสารคดี  มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. จากรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 : อีกย่างก้าวของพระบรมเดชานุภาพ โดย สมโชติ อ๋องสกุล  ศูนย์ล้านนาศึกษา 2. เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา โดย ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 3. เรย์นัลโด อิเลโต้ : มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม โดย ทวีศักดิ์ เผือกสมหนังสือนวนิยาย  มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. กรงกรรม โดย จุฬามณี 2. กระหนกนที โดย ยุวดี มณีกุล 3. ม่านชีวิต โดย ธนายุทธ ลีห์ขจร หนังสือกวีนิพนธ์  มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ใจธรรมชาติ โดย ‘กุดจี่’ พรชัย แสนยะมูล หจก. ไม้ยมก ไม้ยมก ยกกำลังฝัน 2. แนบเกล้าเนากาล รวมบทร้อยกรอง โดย ชวิน พงษ์ผจญ 3. ระหว่างทางกลับบ้าน โดย อังคาร จันทาทิพย์  หนังสือรวมเรื่องสั้น  มี 2 เรื่อง ได้แก่ 1. นักแสดงสด โดย สาคร พูลสุข 2. เสน่หานุสรณ์ โดย เงาจันทร์ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี  มี 3 เรื่อง ได้แก่ 1. คนนี้คือใคร โดย สุมาลี 2. ผ้าห่มวิเศษของนิ้งหน่อง โดย มณิศา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 3. ลูกฉันหายไปไหน โดย ธารินี เหลืองอารีพร  หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี  มี 3 เรื่อง คือ 1. ป่าต้องห้าม โดย พรชัย แสนยะมูล 2. ผ่อผนัง ฟังนิทาน โดย อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 3. เรารักในหลวง   2. ประเภทสารคดี  มี 3 เรื่อง คือ 1. ความลับของแมว โดย ณิชา  พีชวณิชย์ 2. ติ๊ด ติ๊ด…สนุกคิดบ้านสวน โดย รัตนา คชนาท 3. อมตะผีรอบโลก โดย ณัฐชนัน โฆษิตาภรณ์ หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบันเทิงคดี  มี 3 เรื่อง คือ 1. เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ, ดอกไม้ และอื่น ๆ โดย ปะการัง 2. บึงน้ำแห้ง โดย โชติ ศรีสุวรรณ 3. อัศวินอุตุกับปีศาจทั้งแปด  โดย ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร  2. ประเภทสารคดี  มี 3 เรื่อง คือ 1. เทใจให้สเปน Spain’s Great Time โดย วันฉัตร ชินสุวาเทย์ 2. สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น โดย หมอจริง สปริงบุ๊กส์ 3. How deep is your dream โดย  สุดารัตน์  เทียรจักร์ 3. ประเภทบทร้อยกรอง  มี 3 เรื่อง คือ 1. ดินแต้มดาว โดย อนุวัฒน์  แก้วลอย  โรงนาบ้านไร่ 2. รวมบทกวี “เก็จแก้วกรองกานท์” โดย สุปาณี พัดทอง 3. เรืองแสงแห่งหัวใจ  โดย  นิวรรฒก์  ทองจำปา

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป  มี 3 เรื่อง คือ 1. กระบี่หยามยุทธภพ โดย หมู นินจา (สุชาติ พรหมรุ่งโรจน์) 2. พระเจ้า 500 ชาติ โดย โอม รัชเวทย์และคณะ 3. หมาจ๋า Therapy หมาจ๋ารักษาใจ โดย ณัฐวีร์  ลิมปนิลชาติ 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ท่องแดนไดโนเสาร์ ตอน แผ่นดินเปลี่ยนแปลง โดย  จิตติรัตน์  ทัดเทียมรมย์ และอำพวรรณ ทิวไผ่งาม 2. มอนสเตอร์ในเงามืด  โดย มนต์ชัย และ สิริน 3. เมฆของพระราชา  โดย กองบรรณาธิการ

“ หนังสือสวยงาม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภททั่วไป มี 3 เรื่อง คือ 1. ปฐมบทแห่ง สยาม – ไทย ณ ห้วงกาล  ถวายคารวาลัย Siam-Thai Between Time : The Genesis Homage to a Beloved Monarch โดย ณัฐสุดา จันทระ 2. วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา  3. สืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม โดย วงเดือน นาราสัจจ์ 2. ประเภทสำหรับเด็ก มี 3 เรื่อง คือ 1. ครอบครัวสุขสันต์ สงกรานต์สุขใจ  โดย ภัทรวลี นิ่มนวล 2. จุ๊ จุ๊… เงียบหน่อยนะจ๊ะ โดย รัตนา คชนาท 3. พระมหาชนก วิริยะบารมี  โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์  ทั้งนี้ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16  ในวันที่  29 มีนาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร”นางสุกัญญากล่าว

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้2 เจ๊ชิ่งหนีสื่อ-ไม่มารับทราบข้อกล่าวหาขายสลากฯเกินราคา ด้านพนง.สอบสวนปิดปากเงียบ
บทความถัดไปจับแก๊งค้ากระท่อมชายแดนไทย-มาเลย์ ขนจากปาดังเบซาร์ส่งหาดใหญ่ โดนหนักติดสินบนตร.