ม.เกษมบัณฑิตเคลื่อนโรแมปพัฒนาคนภาครัฐ-เอกชน

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 และพร้อมที่จะแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพในยุคดิจิทัล จึงมอบให้ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ดำเนินภารกิจในการบริการทางวิชาการแก่สังคมในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการยกระดับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเอกชนให้มีความพร้อม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ และนำองค์กรไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆ ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ในการสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน และท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี

“อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆ ยังขาดบุคลากร และนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะบุคลากรด้านท้องถิ่น ในหลักสูตร “นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬา “วันที่ 7-9 มีนาคม ที่โรงแรมอัลมีรอช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ” ดร.เสนีย์ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘มุ้ย’กระหึ่มเจลีก! เป็นฮีโร่โขกประตูชัย ‘ซานเฟรชเช่’เฉือน’ซัปโปโร’ 1-0
บทความถัดไปเทคโนโลยี 5G : โดย อดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์