สภา ม.ร.ถกด่วน ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ ไขก๊อกนายกสภารามฯ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) แจ้งว่า ตามที่นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งนายกสภา ม.ร.ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปนั้น อาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ.รามคำแหง พ.ศ.2541 มาตรา 19 และข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 ข้อ 3 วรรคสอง อธิการบดี ม.ร.จึงเรียกประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เพื่อรับทราบการลาออกของนายวิรัชจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาเลือกกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

ซึ่งการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว ที่ประชุมได้รับทราบการลาออก และมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

แหล่งข่าวระดับสูงจาก ม.ร.คนหนึ่ง กล่าวว่า นายวิรัชไม่ได้แจ้งเหตุผลในการยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกสภาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ที่ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.ต้องเรียกประชุมสภาเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจาก ม.ร.จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม จึงจำเป็นต้องมีผู้ทำหน้าที่แทนนายกสภา และภายหลังจากพิธีพระราชปริญญาบัตรแล้ว สภาจึงจะหารือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภาต่อไป

บทความก่อนหน้านี้กรมอุทยานฯ แจง คดีเสือดำไม่อืด ยัน หลักฐานแน่น มั่นใจทีมงาน ‘ศรีวราห์’
บทความถัดไปแจงคอนเสิร์ต”เปาวลี”ที่สุพรรณล่มไม่เกี่ยวกับแกรมมี่