สอศ.เปิดสอบ ‘169’รองผอ.วิทยาลัย- ’14’ศึกษานิเทศก์

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.อ.ศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มีมติ 3 เรื่อง คือ ให้ สอศ.คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์(ศน.) สังกัดสอศ. จำนวน 14 อัตรา ได้แก่ หน่วยศึกษานิเทศก์ (ส่วนกลาง) 4 อัตรา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 อัตรา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 อัตรา ภาคใต้ 2 อัตรา ภาคกลาง 2 อัตรา และภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร 2 อัตรา แทนตำแหน่งว่างจากเกษียณต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี และ สอศ.ยังไม่มีการเปิดสอบ โดยเริ่มรับสมัครพฤษภาคมนี้

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้มีมติให้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 169 อัตรา แบ่งเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 159 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10 อัตรา ซึ่งปัจจุบัน สอศ. ไม่มีบัญชีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงต้องสอบคัดเลือกเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการ ลาออกราชการ และว่างจากกรณีอื่นๆ โดยเริ่มรับสมัครเดือนพฤษภาคมนี้

“มีมติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายการสอนและสายสนับสนุนการศึกษา) ประจำปี ครั้งที่ 1 จำนวน 85 ราย แบ่งเป็น ครู 81 ราย บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 4 ราย เพื่อทดแทนอัตรากำลังจากการลาออก การเกษียณ และอื่นๆ อีกทั้งย้ายตามความประสงค์ของข้าราชการครูผู้ขอย้าย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’โต้ เสียงวิจารณ์ รบ.พลังดูด ยันเป็นการชักชวนคนร่วมอุดมการณ์ทำงาน
บทความถัดไปพบโครงกระดูกมนุษย์ในป่าละเมาะที่โคราช คาดเป็นสาวถูกลวงมาข่มขืนแล้วฆ่า เร่งหาตัวคนร้าย