ต้นกล้าแห่งความดี รุ่นที่ 1 แห่ง ‘ราชมงคลสกลนครž’

ปัจจุบันคนไทยบางส่วนดำรงชีวิตอย่างประมาท มีความเป็นอยู่อย่างขาดสติ ฟุ่มเฟือย และหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือหลงลืมวิถีไทยอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การปลูกฝังภูมิปัญญา การรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และการเป็นคนไทยที่มีหัวใจสร้างชาติร่วมกัน จึงเป็นสิ่งจำเป็น

ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน เปิดเผยว่า การพัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ คือภารกิจอย่างหนึ่งที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตั้งใจที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ รักถิ่นฐานบ้านเกิด รู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และยังรู้จักการอยู่อย่างพอเพียงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วิถีไทย อาทิ การดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยด้วยทรัพยากรสมุนไพรไทย การรักษาด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย หัตถบำบัดไทย และการใช้ยาสมุนไพรไทยเพื่อแก้ปัญหาขาดดุลด้านสาธารณสุขของประเทศซึ่งมีการนำเข้ายาจากต่างประเทศกว่าปีละ 2 แสนล้าน รวมทั้ง การนำเข้าอาหารเสริม และเวชสำอางของประเทศที่มีมูลค่ามหาศาลต่อปี จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยสร้างชาติ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดโดยธนาคารออมสิน สถาบัน การสร้างชาติ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ในส่วนเยาวชนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร ด้วยการยึดมั่นคำว่า เยาวชนคือหัวใจของการสร้างชาติ และเพื่อสร้างรายวิชาแห่งการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ในรูป Credit Bank และ Module ด้านสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยสร้างชาติ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEAM Education ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร และนำมาใช้ร่วมกับการดูแลสุขภาพด้วย วิถีไทยคุณธรรมนำไปสู่การออม โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนนำสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยไปดูแลสุขภาพคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศไทย 

ชาติ หรือ นายสมชาติ อินทรภูมิ อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม เล่าว่า เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานประจำ ตอนเย็นเราจะมีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพรพื้นบ้าน พอทราบว่าจะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้รู้สึกตื่นเต้น เมื่อวิทยากรบอกว่าให้ทุกคนได้ลงมือทำจริง เช่น นวัตกรรมลูกประคบ การนวดแผนโบราณ ซึ่งประทับใจและชอบมาก ตอนแรกนึกว่าจะสาธิตให้ดูเฉยๆ พอวิทยากรบอกให้จับคู่กับเพื่อน เพื่อผลัดกันนวด ยิ่งทำให้จดจำท่าทางได้มากขึ้น เพราะได้เป็นทั้งคนโดนนวด และคนนวดให้เพื่อน ผมกลัวว่าความรู้จะหายไปจึงได้ลองนำความรู้ที่ได้ไปทดลองนวดให้คุณแม่ เมื่อเข้าร่วมโครงการทำให้รู้จักเทคนิค การจัดวางท่าทาง การลงน้ำหนักในบริเวณที่นวด ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน ทำให้ประทับใจการนวดแผนไทย 


ปาร์ตี้ หรือ น.ส.อารียา คชพล อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม บอกว่า พอเห็นเนื้อหากิจกรรมว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย มีกิจกรรมทำลูกประคบ นวดเท้า นวดสปา ทำครีมบำรุง ตอนแรกเกิดคำถามในใจว่าจะทำได้ไหม จะชอบกิจกรรมเหล่านี้หรือไม่ เพราะส่วนตัวไม่ชอบ จะชื่นชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความทันสมัย ซึ่งมันตรงข้ามกับกิจกรรมวันนี้ แต่พอได้ลองทำแล้ว กลับชอบมาก ประทับใจและชื่นชอบกิจกรรมทำสปามาก ได้ทราบว่าแต่ละสูตรต้องประกอบด้วยส่วนผสมอะไรบ้าง แต่ละสูตรมีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้ว ชอบการขัดผิว พอกครีมเพื่อความสวยความงามแต่ต้องปลอดภัย พอมาร่วมกิจกรรมเรารู้สึกชอบ โครงการนี้ทำให้หนู และเพื่อนๆ รู้ถึงประโยชน์ของศาสตร์ด้านแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทยต่างๆ

โครงการสมุนไพรและการดูแลสุขภาพด้วยวิถีไทยสร้างชาติ จะเป็นโมเดลหนึ่งในการปลูกฝังเยาวชนไทย ให้มีหัวใจการรักชาติ โดยเริ่มต้นจากการรักในถิ่นฐานบ้านเกิด รักษ์ในภูมิปัญญา รู้จักการต่อยอด และพัฒนา เพื่อนำไปสู่การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้กลับมาแล้ว ! ‘จูดี้-พงศพัศ’ คัมแบ๊ก จัดระเบียบ ‘เจ้าจ๋อ’
บทความถัดไป‘คุณหญิงกัลยา’เสนอครม.เยียวยาชดเชยเหยื่อถูกโกงเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจากรัฐ