สมาคมผู้ปกครองฯ ‘เตรียมอุดมฯน้อมเกล้า’ จี้ผลสอบผอ.เบิกจ่ายไร้แจงหลักฐาน ห่วงไม่คืบ หวั่นปมข่าวลือ

สืบเนื่องกรณี ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองฯเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ตรวจสอบนายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และพวก กรณีถูกกล่าวหาว่าร่วมกันเบิกจ่ายเงินของสมาคมจำนวนนับล้านบาท โดยไม่มีการชี้แจงหลักฐานเอกสารรายละเอียดการเบิกจ่ายที่ถูกต้องต่อคณะกรรมการสมาคม เมื่อมีการทวงถามในที่ประชุมทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรหลายครั้ง ก็ไม่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ นอกจากนี้ สมาคมยังมีจดหมายถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) แสดงสำเนาเอกสารเบิกจ่ายจากสมาคมเข้าบัญชีโรงเรียนตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (อ่านข่าว จี้สพฐ.สอบ ‘ผอ.รร.’ เตรียมฯน้อมเกล้า เบิกจ่ายเงินสมาคม ไม่มีสิทธิ-ไร้ใบเสร็จ)

ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองได้เปิดเผยว่า มีการทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าต่อกรณีดังกล่าวถึงนายกรัฐมนตรี, ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สพฐ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทราบผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ข้อความในหนังสือ มีดังนี้

ข้าพเจ้านางปฏิญญา จตุภัทรเสนี ได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ตามเลขรับเรื่องร้องทุกข์เลขที่ 4674 ฉบับลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากับพวกได้ร่วมกันเบิกจ่ายเงินของ “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” โดยไม่มีเอกสารชี้แจงการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดที่ถูกต้อง ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และยังเบิกจ่ายเงินของ “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” เข้าบัญชีชื่อ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 195-1-01232-1 ตามเอกสารที่ให้เพิ่มเติม ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากมีข่าวลือออกมาว่าผลของการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทีไ่ด้ร้องเรียนไปนั้น ไม่พบความผิดตามที่ร้องเรียนไป


ข้าพเจ้าจึงขอความอนุเคราะห์ทราบผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และขอดูเอกสารหลักฐานที่โรงเรียนได้ส่งมาให้ตรวจสอบด้วย ขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางปฏิญญา จตุภัทรเสนี

บทความก่อนหน้านี้‘กอบศักดิ์’ร่วมต้อนรับนักธุรกิจเกาหลี-ชวนสร้างประวัติศาสตร์การลงทุนกับไทย(มีคลิป)
บทความถัดไปรู้จัก “พินโต” จักรยานที่โตตามเด็ก