‘หลังคายางพารา’ นักวิจัย มรส.ลดร้อน-ประหยัดค่าไฟ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ดำเนินงานโครงการ “การผลิตหลังคายางพาราผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม” โดยดึงจุดเด่นยางพาราที่มีคุณสมบัติเป็นยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น ต้านทานต่อการฉีกขาด ทนทานต่อการซึมผ่านของน้ำ และไอน้ำได้ดี ที่สำคัญ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน

ส.อ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรส.เปิดเผยผลการทดลองว่า ในห้องที่มุงด้วยหลังคายางพารา สามารถลดอุณหภูมิได้ประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวรับความร้อนจากดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิเฉลี่ยน้อยกว่าหลังคาแบบกระเบื้องประมาณ 1.05 องศาเซลเซียส

จากการทดลองร่วมกับเครื่องปรับอากาศขนาด 9000 BTU เปิดใช้งานระหว่าง 09.00-17.00 น.พบว่า ลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศได้ ร้อยละ 32.63 คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงประมาณ 8.49 บาทต่อวัน หรือประมาณ 3,098.85 บาทต่อปี โดยที่ต้นทุนในการผลิตหลังคายางพาราอยู่ที่ประมาณ 52.62 บาทต่อแผ่น

มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon