มึน ผอ.เอกชนโอด น.ร.ลดฮวบ รก.เลขาฯ กช.รับเด็กแห่ออกกระทบเลิกจ้างครูชัวร์

นายชลำ อรรถธรรม รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า กรณีที่โรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กำลังประสบปัญหาจำนวนนักเรียนลดลง ทำให้มีแนวโน้มการเลิกจ้างครูผู้สอน หรือโรงเรียนเอกชนทยอยปิดตัวลงนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ปส.กช.) เข้ามาสะท้อนปัญหาโรงเรียนเอกชนกับตน โดยเห็นว่าเรื่องการรับนักเรียนสำหรับโรงเรียนเอกชนได้รับผลกระทบบ้าง แต่ท้ายสุดแล้วไม่ว่าโรงเรียนรัฐ หรือโรงเรียนเอกชน ผู้ปกครอง และเด็กมีสิทธิเลือกว่าจะเข้าเรียนโรงเรียนไหน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ปัญหานี้กระทบบ้างในบางพื้นที่ จึงต้องดูที่บริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ เช่น โรงเรียนเอกชนบางแห่งที่มีคุณภาพใกล้เคลียงกับโรงเรียนรัฐ อาจไม่รับผลกระทบมาก เป็นต้น แต่โดยภาพรวมแล้วจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเอกชนลงลดจริง

“มีผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนมาสะท้อนปัญหากับผมบ้าง ส่วนเรื่องที่มีโรงเรียนเอกชนบางแห่งทยอยปิดตัวลง ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน เมื่อรับนักเรียนได้น้อย จะกระทบเรื่องการจ้างครูแน่นอน เนื่องจากโรงเรียนเอกชนกำหนดจำนวนครู และนักเรียนให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน แต่กลับมีนักเรียนบางคนลาออกช่วงเปิดภาคเรียน จุดนี้ทำให้โรงเรียนเอกชนบางแห่งอาจพิจารณาเลิกจ้างครูได้ แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น คิดว่าต้องให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ในแต่ละจังหวัด พูดคุยหาทางออก เป็นแกนหลักในการประชุมวางแผนการรับนักเรียนให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่” นายชลำ กล่าว


นายชลำกล่าวอีกว่า ส่วนข้อเสนอที่นายศุภเสฏฐ์เสนอกับตนนั้น เห็นด้วยในเรื่องให้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 100% เพราะนักเรียนสังกัดโรงเรียนรัฐ ตั้งแต่ปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันทุกคน ดังนั้นเด็ก ในโรงเรียนเอกชนน่าจะได้รับสิทธิเช่นกัน เพราะเป็นสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้ อย่างไรก็ตาม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สช.ไม่นิ่งนอนใจกับปัญหานี้

“ขณะนี้เปิดภาคเรียนมาได้หลายสัปดาห์แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนเอกชน และป้องกันการเกิดการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัว อีกทั้ง การศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีความหลากหลาย มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ อาจทำให้เกิดความลักลั่นในการทำงาน ทาง สช.ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมชี้แจง และสร้างความเข้าใจการบริหารงานการศึกษาเอกชน ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างส่วนภูมิภาคแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจในการบริหาร และดำเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนเอกชน” นายชลำ กล่าว

บทความก่อนหน้านี้กกพ.ดันดีมานด์เรสปอนส์จูงใจเอกชนลดใช้ไฟช่วยชาติ
บทความถัดไปผอ.เทพศิรินทร์ปลื้ม น.ร.ฉลุยเข้าแข่งชีวะโอลิมปิกที่อิหร่าน