สพฐ.ชู ร.ร.อนุบาลหนองวัวซอ ต้นแบบอาหารกลางวัน ชุมชน-อปท.ช่วยสนับสนุน

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้ตรวจเยี่ยมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) อุดรธานี เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อบริการชุมชนในเขตบริการ 10 หมู่บ้าน จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน 998 คน ได้รับงบประมาณค่าอาหารกลางวัน 759 คน รวมงบประมาณทั้งปี 3,036,000 บาท

ผอ.สพค.กล่าวต่อว่า โรงเรียนบริหารจัดการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพครบถ้วน 100% ใช้วิธีการบริหารจัดการ โดยให้ครูเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบ ผู้ปกครองเป็นแม่ครัว ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง มาเพิ่มคุณภาพอาหารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังทำการเกษตรทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สามารถจัดการเลี้ยงอาหารนักเรียน ม.ต้น อีก 236 คน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนระบุว่า เลี้ยงอาหารนักเรียนมาตั้งแต่อนุบาลถึง ป.6 จะหยุดเลี้ยงเขาได้อย่างไร จึงต้องหาวิธีโดยคุณครูทั้งโรงเรียนร่วมด้วยช่วยกัน ครูพลศึกษารับผิดชอบเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 200 ตัว ปลูกต้นมะนาว โดยมีนักเรียน ม.ต้น เป็นลูกมือ ปลูกเห็ด ครูคนอื่นๆ ผลัดเวรซื้อวัตถุดิบ

“จากการสัมภาษณ์ครู รู้ได้ถึงวัฒนธรรมที่รักลูกหลาน คิดว่าโรงเรียนเป็นบ้านตนเอง และสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ให้ร่วมกัน ผู้ปกครองก็ร่วมด้วยช่วยกัน อาหารที่เด็กได้รับวันนี้ เป็นเมนูลาบหมู ผลไม้เป็นสับปะรด ซึ่งเห็นถึงคุณภาพที่ตักใส่จานให้นักเรียนที่มารอเข้าแถวเพื่อรับข้าวกลางวัน นอกจากนี้ ยังมีมุมอาหารพื้นบ้านเป็นส้มตำที่มีวัตถุดิบเตรียมไว้ มะละกอที่เก็บจากต้นที่ปลูกไว้ ครก สำหรับให้นักเรียนตำส้มตำกันเอง นักเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส รู้จักผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน และมีสุขภาพจิตที่ดี และนักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีความพร้อมทุกด้าน มีพัฒนาการที่ดี สอบถามจากนางสง่า พูลเพิ่ม ผู้ปกครองนักเรียน บอกว่ามีความพึงพอใจ ที่โรงเรียนสามารถจัดอาหารให้เด็กได้ดีมีคุณภาพ 100% นอกจากนี้ ยังบอกอีกว่า อยากให้โรงเรียนนี้สอนถึง ม.6 จะให้ลูกหลานเรียนที่นี่ ไม่อยากให้ออกไปที่อื่น ชุมชนนี้ดีมาก ท้องถิ่นก็ดี” ผอ.สพค.กล่าว

นางเกศทิพย์กล่าวต่อว่า ส่วนความร่วมมือกับท้องถิ่น พบว่านายปรีชา วรรณดา นายกเทศมนตรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายเปลี่ยน ศรีนากรุง รองนายกเทศมนตรีกับผู้อำนวยการโรงเรียนมีความประสาน กลมเกลียวกันดีมาก เห็นความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณอาหารกลางวันเทศบาลตำบลหนองวัวซอ จะโอนเงินงบประมาณค่าอาหารให้ก่อนวันเปิดภาคเรียนสามารถให้นักเรียนได้รับประทานอาหารได้ในวันแรกที่เปิดสอน และในวันสำคัญท้องถิ่นก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนและลูกทั้ง 3 คน ของรองนายกฯ ก็เรียนที่โรงเรียนนี้เช่นกัน

นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวว่า รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ถือว่าเป็นรูปแบบที่เป็นแบบอย่างได้ โดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องตามระเบียบและคุ้มค่า และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็คอยนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมธนาคารในโรงเรียน มีชื่อว่า “โรงเรียนธนาคารอนุบาลหนองวัวซอ” โดยร่วมมือกับ ธ.ก.ส.สาขาหนองวัวซอ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการออม และการทำงานเป็นทีม และนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร แบ่งหน้าที่กันเองเป็น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี และพนักงานธุรการ เปรียบเหมือนเป็นธนาคารจริง เปิดตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้มีสมาชิกฝากเงินจำนวน 200 คน มียอดเงินฝากรวม 53,938.00 บาท และยังสร้างโอกาสทางการอาชีพให้นักเรียน ม.2-3 โดยให้ไปเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเป็นสาขาวิชาชีพกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คนละ 2 วิชาชีพต่อภาคเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายธีรภัทร์ ไชยสัตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นอย่างดียิ่ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อินฟราฟันด์ : สนามบินเชียงใหม่-ภูเก็ต แห่งที่ 2
บทความถัดไป‘เด่น ดอกประดู่’ ย่องบวชวัดอยุธยา เผยไม่อยากเป็นภาระภรรยา-มีอาการซึมเศร้า