มส.มีมติ ‘วัดย่ำฆ้อง-บวชบรรพชาอุปสมบท’ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักพระพุทธศาสนา(พศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) มีการหารือตามที่สำนักพระราชวัง ประกาศว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์

นายสิปป์บวร กล่าวต่อว่า ในการนี้ คณะสงฆ์ โดยมส. และพศ. พิจารณาแล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดโครงการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ ดังนี้ 1.โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ 6,810 รูป ระยะเวลา 15 วัน 2.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด จัดปฏิบัติธรรมระยะเวลา 7 วัน หรือตามความเหมาะสม 3.พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 4 พฤษภาคม เวลา 07.00 น. และตั้งโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์ 4.ให้ทุกวัดทั่วประเทศ เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง กลอง ระฆัง ในวันที่ 4 พฤษภาคม ในเวลาเดียวกันกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวจะมีการหารืออีกครั้งว่าจะจัดขึ้นวันใด แต่เบื้องต้นจะเริ่มจัดในช่วงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บทความก่อนหน้านี้อนาคตใหม่ ชู นโยบายสวัสดิการ รีดภาษีคนรวย หนุนแจกเบี้ย เด็ก-เยาวชน
บทความถัดไปอัยการแจ้งอคส.-อ.ต.ก.ส่งเอกสารเอกชนชดใช้ค่าข้าวเพิ่มก่อน 16 ม.ค. มีคำสั่งคดี