ทูตานุทูต 9 ประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์วันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกวธ.ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยทูตานุทูต 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา โดยมี ผู้บริหาร วธ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนเข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า วันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในครั้งนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 9 ประเทศ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นจุดที่เชื่อมโยงก่อเกิดความร่วมมือร่วมใจกันของนานาประเทศ  ดังเช่นการสวดมนต์ข้ามปี 2562 ที่ผ่านมา มีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ประเทศไทย 12 ประเทศ ยังกิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆที่จะร่วมต่อเนื่อง

“ในวันวิสาขบูชานี้อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ เวียนเทียนที่วัดใกล้บ้าน และขอทุกคนร่วมน้อมรำลึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำมาปฏิบัติเรื่องที่ง่ายที่สุด คือ การทำความดี ละเว้นความชั่วทั้งปวง ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว โดยเฉพาะการทำความดีที่ง่ายที่สุด คือ รักษาศีล 5 ขอให้ตระหนักร่วมใจกันปฏิบัติ”นายวีระ กล่าว

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาจัดขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร และการจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน 13 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สตูล ตราด และระนอง การทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา

บทความก่อนหน้านี้หัวใจสีชมพู! เซเลบสายบุญ ตบเท้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล
บทความถัดไปดั่งแสงทอง แห่งจอมราชา