วธ.จัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร “ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี  และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ รวม 150 คน เข้าร่วม

นายสำรวย กล่าวว่า กล่าวว่า กรมการศาสนาจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจรเพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ  โดยรัฐบาล ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2562  โดยเชิญชวนให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้มีจิตอาสาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

“การปลูกป่าโกงกางนี้อยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)  ทางหน่วยบัญชาการฯ เป็นการปลูกต้นโกงกางด้วยวิธีพิเศษ คือ ปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้น ฝังท่อใยหิน ลงบนพื้นทะเล เพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพันกับธรรมชาติของท้องทะเล ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม”นายสำรวยกล่าว

บทความก่อนหน้านี้เศรษฐกิจตกต่ำมาแน่ (ภาคสอง) : โดย สมหมาย ภาษี
บทความถัดไปSISB ฐานแน่นโชว์กำไรไตรมาส 2/62 โต 150% เหตุจำนวนนักเรียนเพิ่ม-ต้นทุนดอกเบี้ยลดลง