‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์ผู้บริหาร-พนักงาน ‘มติชน’ สู่ปีที่ 43 (คลิป)

‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เจริญพระพุทธมนต์ ประพรมน้ำมนต์ผู้บริหาร-พนักงาน ‘มติชน’ สู่ปีที่ 43 (คลิป)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่อาคารสำนักงาน บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบุคลต่างๆ ทยอยเดินทางร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์มติชน รายวัน ครบรอบปีที่ 42 เข้าสู่ปีที่ 43 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เวลาประมาณ 07.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร บมจ.มติชนให้การต้อนรับ

สำหรับแขกที่เดินทางเข้าร่วมตั้งแต่ช่วงเช้า อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย, นายอนุดิษฐ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ, นายสุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ เป็นต้น

ต่อมา เวลา 09.09 น. คณะผู้บริหารในเครือมติชน บวงสรวงศาลพ่อปู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ บมจ.มติชน จากนั้น เวลาประมาณ 10.30 น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เดินทางถึง บมจ. มติชน เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนางสาว ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วพระสงฆ์เจริญเจริญคาถา

จากนั้น ร่วมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่ภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์เจริญคาถา แล้วประพรมน้ำมนต์ผู้บริหารและพนักงานในเครือมติชน อีกทั้งแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธาน บมจ.มติชน, นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท, นายฐากูร บุนปาน รองประธานกรรมการ, นายปราบต์ บุนปาน, นายสมหมาย ปาริจฉัตต์, นางสกุณา ประยูรศุข ผอ.ศูนย์อาชีพและธุรกิจ มติชน, นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร, ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรศุ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ราชสำนัก, นายบรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา, นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย, นายประมุข บรรเจิดสกุล ผู้จัดการบริษัท ปวช. ลิขิตการสร้าง, นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นต้น

(ชมบรรยากาศที่นี่)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงเช้ายังมีบุคคลจากหลากหลายวงการเดินทางร่วมอวยพรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงษ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ, น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมด้วยแกนนำพรรค นายธีระ วงศ์สมุทร, นายนิกร จำนง, นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายชลวิทย์ เจียรจิต คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรมว.ศึกษาธิการ, นาย สุพจน์ ธีระวัฒนชัย ผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง, กระทรวงยุติธรรม

น.ส.นพพร ติรวัฒนกุล กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน), พล.อ.เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พล.ต.ตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำ สมุทรปราการ, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา, นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง, พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.), ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน ภาควิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาลัยเกษตรศาสตร์, นายนรินทร์ อรุณานนท์ชัย โรงแรมอินคํา เชียงราย, นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี, นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ช่อง 3, ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ และ นายวิทูรย์ หทัยรัตนา รองกรรมการผู้จัดการปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

ดร.วิเทศ เตชางาม รองกรรมการผู้จัดการ เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ และนายอนาวิล จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ บริษัท BEM, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กองทัพอากาศ, พล.ต.ต.พัฒนา เพศยนาวิน ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2, มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจงพงศ์ศาสตร์, นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ จิตประภัส มาลานิยม ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพสาขาบางลำพู, นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นต้น

ชมคลิป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประทับใจ! คนไทยแห่ร่วมบริจาค ช่วยวิกฤตไฟป่าออสเตรเลีย
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว 9 มกราคม 2563 : โดย พลุน้ำแข็ง