อดีตอธิบดีกรมศิลป์ มอบหนังสือหายาก 3,781 รายการให้กรมศิลปากร

อดีตอธิบดีกรมศิลป์ มอบหนังสือหายาก 3,781 รายการให้กรมศิลปากร

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร  เปิดเผยว่า กรมศิลปากรรับมอบหนังสือและเอกสารสำคัญ จากนายเอนก สีหามาตย์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  คนที่ 25  เพื่อนำไปมอบต่อยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 3,781  รายการ ประกอบด้วย หนังสือหายากและทรงคุณค่า จำนวน 2,540 เล่ม

อาทิ Royal Siamese Maps :  หนังสือรวบรวมแผนที่โบราณ  การเดินทัพและเส้นทางการค้าที่สำคัญในประเทศไทย  ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงค้นพบในพระราชวังหลวงและทรงโปรดให้พิมพ์เผยแพร่ World History Atlas : หนังสือที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โลกผ่านแผนที่  และมีการเปรียบเทียบพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน  A Passage to Asia : หนังสือที่เล่าเรื่องราวถึงการแลกเปลี่ยนนับแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นระหว่างเอเชียกับยุโรปที่ทำการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่สำคัญหลายครั้งทางประวัติศาสตร์ มรดกไทยจากภาพดาวเทียม : หนังสือที่ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการวิเคราะห์การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยโบราณ  ระบบชลประทานสุโขทัย : หนังสือที่รวบรวมแหล่งน้ำภายในเมืองสุโขทัยและร่องรอยหลักฐานที่แสดงถึงความชาญฉลาดของคนโบราณในการบริหารจัดการน้ำในสมัยสุโขทัย

นายประทีป กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน ยังมีรายการหนังสืออื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์  ของอินเดีย,อินโดนีเซีย,กัมพูชา,เวียดนาม รวมถึง หนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีทางโบราณคดี Archaeology The definitive guide , The complete illustrated world encyclopedia of Archaeology ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นหนังสือที่บันทึกองค์ความรู้ที่สำคัญและหายากในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายเก่าและฟิล์มสไลด์ที่บันทึกเรื่องการเดินทาง การสำรวจและปฏิบัติงานทางโบราณคดี รวมทั้งโบราณสถานต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 1,241 ภาพ ที่บันทึกเรื่องราวการเดินทางสำรวจถนนพระร่วงตั้งแต่เมืองกำแพงเพชรจนถึงสุโขทัย  รวมทั้งภาพการปฏิบัติงานของ นายเอนก สีหามาตย์ ขณะปฏิบัติราชการที่กรมศิลปากร ในช่วงตลอดระยะเวลา  34  ปี โดยเฉพาะด้านโบราณคดี ในช่วงแรก โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตลอดจนการดำเนินงานโบราณสถานต่าง ๆ ในต่างประเทศ  เช่น  พุกาม  อินโดนีเซีย และจีน  ด้วย

ทั้งนี้ นายเอนก  มีความประสงค์ส่งมอบหนังสือ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ  เป็นคลังความรู้ สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา ให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป บุคลากรกรมศิลปากร  นักวิชาการ และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะในงาน  ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี สามารถสืบค้น ศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาตัวเอง ทั้งยัง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนามรดกของประเทศมีความก้าวหน้า และบรรลุผลตามแนวทาง และหลักการอนุรักษ์  นอกจากนี้ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้ศูนย์ข้อมูลเมืองมรดกโลกของสุโขทัยด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon